serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Start utbildningar 2019

Utbildningen startar varje termin, jan/febr och aug/sept. Grupperna kan fyllas upp snabbt.
Intagning till utbildningen pågår löpande.

STEG 1 (Regressionsutbildningen)
Intagning till utbildningen pågår löpande.

Start höst 2019

Rd1920 Daggrupp – Regressionsterapi, Steg 1, Start 19 september 2019
Utbildningen ligger på torsdag- fredag kl 9-16, 10 träffar
(2019) 19-20 september, 24-25 oktober, 14-15 november, 12-13 december,
(2020) 23-24 januari, 27-28 februari, 26-27 mars, 16-17 april, 21-22 maj, 4-5 juni.

Rh1920 Helggrupp - Regressionsterapi, Steg 1, Start 21 september 2019
Utbildningen ligger på torsdag- söndag eller lördag-tisdag kl 9-16, 5 träffar
(2019) 21-24 september, 31 oktober - 3 november, (2020) 16 – 19 januari, 19 - 22 mars, 7 – 10 maj

Par och relationsutbildningen

Pht19 Start Par och relationsterapeut utbildning 30 september 2019
Alla dagar 9.00-16.00.
30 september – 2 oktober, 4 – 6 november, 9 – 11 december

Vi lägger in i kalendern när nya grupper startar.