serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

mar
17

Bli diplomerad ambassadör i Hållbarhetspsykologi 1 år

Hållbarhetspsykologi visar hur man kan leva lycklig, hälsosam och klimatvänlig.
Hållbarhetspsykologi är en holistisk teori, ett perspektiv som fokuserar på hållbarhet och integrerar olika psykologiska, sociologiska, kulturella, medicinska, ekologiska och ekonomiska aspekter till ett helhetskoncept i en livsfilosofi. En livsstil som verkar för god livskvalitet, hälsa och ekonomi samtidigt som den harmonierar med klimat, natur och ekosystem. Läs mer här..

2014-03-17 11:58
mar
10

Ett av våra grupprum under fikarasten.

2014-03-10 02:00
dec
20

Vi kommer vara här den 27 december och lyssna av telefonsvaren och svara på mail. Vi är tillbaka med full styrka igen den 2 januari 2014.

2013-12-20 10:05
dec
16

Här kan du bläddra i vår nya broschyr. Vill du ha broschyren hem och mer information om utbildningen så hör av dig till oss så skickar vi per post. Akademin för SER terapis broschyr

2013-12-16 15:36
nov
27

Avslutning på två och halvt års utbildning. Vi avslutade med lunch, det blev danska smörrebröd :-). Lärarna/utbildningen fick en fantastisk fin gåva av gruppen, ett stort hjärta med ljus i. Vi kommer sätta den i matsalen så vi alla får njuta av den. Ni får alla lycka till med era verksamheter i framtiden. Kramar och ett stort grattis till er alla.

2013-11-27 16:18
nov
15

Graden av traumatisering påverkas av en rad faktorer. En traumatisk händelse behöver inte nödvändigtvis leda till långsiktiga besvär. En bra livssituation, tillräckliga inre resurser och en fungerande omgivning kan leda till att individen kan återgå till en väl fungerande vardag och även i vissa fall uppleva att man utvecklats som människa.
Den traumatiserade behöver tala med människor om sin upplevelse, sina tankar, känslor och farhågor. Vid svårare trauman räcker oftast inte släkt och vänner till utan man behöver någon form av professionellt stöd med kunskaper inom området. Det finns psykoterapimetoder. som använder sig av konst, musik och andra uttrycksformer för att gestalta traumatiska minnen. SERterapi är en metod.
Uppsats om trauma av Ingrid Nilsson SERvt13

2013-11-15 16:20
jul
01

Syftet med min uppsats är att jag som SER-terapeut vill förstå en klient som har drabbats av utmattningssymptom, stress, utbrändhet eller som det mer populärt kallas ”att gå in i väggen”.
Vilka är de bakomliggande orsakerna ur ett SER-terapeutiskt perspektiv och vilka redskap kan man använda sig av i terapin? Kan SER-terapin hjälpa den som drabbats av utmattningssyndrom?
En uppsats om Utmattningssyndrom av Lena Isberg SERht12

2013-07-01 02:00
jun
15

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.

Jag rekommenderar en av de böcker vi har i vår kurslitteratur som förklarar bearbetningsprocessen på ett bra sätt. Jean Jensons ” Att återerövra sitt liv: en guide till bättre relationer och känslomässig läkning”

Trevlig läsning önskar Anki Persson, Rektor

2013-06-15 02:00
maj
29

Det innehåller känslor som ilska, omsorg, irritation, ledsenhet, men också känslan av början på något nytt. Alla människor förhåller sig olika till sorgen, både sin egen och andras. Att lära känna sorgen, vad den gör med människan, och hur man på bästa sätt bemöter den är en stor del av jobbet att vara SER-terapeut. Jag vill belysa sorgen och se på den på ett naturligt sätt, då varje människa kommer att möta den under sin resa här på jorden.
Uppsats om sorgen av Jenny Lilja SERht12

2013-05-29 15:26
mar
20

Vi tar emot friskvårdscheckar.

2013-03-20 02:00