serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

mar
04

En massage kan behövas mär man sitter mycket och eftersom man inte alltid har tid att gå till en massör så köpte vi in en massage stol och satte ut den i korridoren. Så kan vi alla njuta av massage stolen, elever som personal :-)

2013-03-04 02:00
feb
28

”Ett slags ondskap som föds in i – arvssynden? Faller jag så faller du, och han efter dig, och hon efter honom, i en evig kretsgång, tills någon plötsligt bryter mönstret och en gång för alla helar det trasiga.För x antal generationer sedan gick något sönder. Ett barn blev sviket av en mor eller far. En obetydlig händelse för den vuxne, som möjligen var fullständigt omedveten om det sårande i sin handling. Men ett präglande smärtminne för barnet, vilken som vuxen i sin tur i ett slags reflexhandling upprepar samma misstag mot sitt eget barn, som sedan för traditionen vidare till nästa led och nästa igen – likt ringar på vattnet.” Ur Du och jag, farsan av Cajsa Stina Åkerström

Syftet med denna uppsats är att bättre kunna förstå vad medberoende är och vad kan jag som SER terapeut kan tänka på och använda mig av för erfarenheter när jag arbetar med någon som är/har varit medberoende. Jag ville också passa på att ta tillfället i akt och försöka se eller klargöra för mig själv och förhoppningsvis andra, varför människor som är medberoende ofta som små barn tvingas att stänga av sina känslor.

Uppsats medberoende av SER terapeut Cecilia Bianer

2013-02-28 02:00
dec
19

Julen kan väcka mycket känslor både glada för dem som har familj att fira med och tunga för dem som precis mist en anhörig eller är utan familj. Våra tankar går till er alla ♥

2012-12-19 16:15
dec
15

Förr arbetade folk på samma arbetsplats hela livet. De avtackades med guldklocka eller presenter den dagen de gick i pension. Idag byter man oftast arbetsuppgifter eller arbetsplats många gånger under sin livstid. Så när vi firade Miras avslut hos oss ville vi inte bara fira de 5 åren hon varit på Akademin för serterapi utan även hela hennes arbetsliv. Så därför firade vi Miras pension med julbord och ett diplom för lång och trogen arbetslivsinsats, för 44 år i arbetslivet bara måste man ha ett diplom för :-)

2012-12-15 02:00
dec
14

Julbord med vi alla på kontoret.

2012-12-14 02:00
nov
12

Sammanfattningsvis kan man väl säga att ”det sanna Jaget/ Självet (jag skriver båda benämningarna även här för det är två olika benämningar för samma sak, men beroende av vem som uttrycker det) kräver tid, stilla begrundan, reflektion, medvetenhet, tankekraft, förmåga att känna sina känslor och ev. en upplevd kris för att få uppleva denna ”känsla av att ha kommit hem till sig Själv”. Allt som vi har tillgång till i SER-terapin genom att arbeta med t.ex. iscensättningsperpektivet, se delpersonligheterna, det sanna och falska självet, känna och träna närvaro genom regression, visualisering, meditation, mindfulness m.m. Hur mycket arbete vi behöver lägga ner beror på hur vår uppväxt har varit och vad vi vill nå fram till.
Uppsats av Carina Johansson
Självet och jaget, uppsats av Carina Johansson SERvt12

2012-11-12 15:04
nov
01

Känslor är en fundamental, subtil energi som existerar som ett flöde eller i hållen form. Känslor innehar en enorm kraft, universums största? Uppsatsen presenterar alternativa förklaringar till hur vi människor kan uppnå läkning och helande genom att göra och att vara. Vi förändrar och omskapar oss själva genom att arbeta med oss själva och våra osynliga dimensioner samt genom varandet och integrering av universell elektromagnetisk ljusenergiinformation. Detta innefattar också vår andliga utveckling med ett perspektiv på de stora livsfrågorna som uppkommer i kölvattnet: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör jag här?
En uppsats utifrån ett transpersonellt/andligt perspektiv av Lotta Naess
Den mänskliga andliga evolutionen uppsats av Lotta Naess SERvt12

2012-11-01 15:16
okt
04

En två dagars kurs för alla som vill förstå sina drömmar. Inga förkunskaper krävs!
I denna två dagars kurs får du lära dig hur du själv kan tolka dina drömmar, du får lära dig vad symboler i drömmen står för hos just dig. Drömmen är alltid ”din egen” och ingen kan tolka den förutom du eftersom du ”äger” dina symboler. I den här kursen kommer du få kunskaper i hur du blir din egen drömtolkare. Se vidare datum, pris mm

2012-10-04 12:34
jul
02

Utbildningen och företaget växer hela tiden. Vi förbättrar och utvecklar utbildningen. Nu inför semestern hade vi svårt att samla ihop till ett stormöte, så det blev många små möten med de olika lärarna. Här sitter vi och skapar flödesschema på utbildningens helhet tillsammans med Bertil och Christina. I utbildningen varvas vetenskapliga psykologiska teorier (förläsningar) med upplevelsebaserade övningar. Så här kan exempelvis ett år se ut i Steg 2, där varje lektion är en heldag.

Lektion 1: Samtalspedagogik + Terapeutiska metoder i SER terapin
Lektion 2: Transpersonell psykologi
Lektion 3: Delpersonlighet
Lektion 4: Psykologins historia och SER terapins grunder
Lektion 5:) Det inre barnet - John Bradshaw
Lektion 6: Ilskan, förlåtelseprocess m.m.
Lektion 7: Självet, Jaget och det omedvetna
Lektion 8: Viljan, motstånd m.m.
Lektion 9: Drömterapi i grupp (Ullman)
Lektion 10: Skuggan (Jung, Deepak Chopra, Freud m.m.)
Lektion 11: Symbolterapi – symbolisering i praktik och teori
Lektion 12: Symbolterapi– symbolisering i praktik och teori
Lektion 13: Drömterapi, individuellt och i par (drömalkemi)
Lektion 14: Behovscirkeln (Maslow), Neuropsykologi, Terapeutens karta (Bertil G)
Lektion 15: Behovscirkeln (Maslow), Neuropsykologi, Terapeutens karta (Bertil G)
Lektion 16: Bildterapi
Lektion 17: Bildterapi
Lektion 18: Bildterapi

2012-07-02 02:00
jun
05

Jag har undersökt hur kroppen blir påverkad av förträngda känslor. Dess verkan på kroppen och vad kan vi göra för att nå en förbättring. Är det överhuvudtaget möjligt? Kan man bli fysiskt dåligt av undanträngda känslor? Vad kan man göra för att bli av med våra gamla kroppsliga begränsningar? Vad hjälper?
"När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse i vårt liv tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd, försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt." (serterapi.se).
Den mänskliga organismen är en samlad energi. Det finns en konstant energimängd inom oss, som ombildas men förstörs inte. Om den försvinner från en plats dyker den upp på en annan. Energi kan bindas fast i psykets omedvetna del och kan kanske bara frigöras med terapi.

Uppsats-kroppens påverkan av förträngda känslor av Gabriella Olofsson SERvt12

2012-06-05 13:04