serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

jun
04

I utbildningens första år har vi två dagar där deltagarna berättar om deras livsväg med fokus på barndomen. Det är en av de mest intressanta dagarna i utbildningen. Begreppet "alla har en historia att berätta" blir en verklighet när man hör allas intressanta livsöden...alla HAR en intressant historia att dela med sig...men man blir lätt hemmablind och tror det inte intressant för andra. Den 22 september 2012 startar en kurs där man arbetar med sin egen livshistoria, för er som inte går utbildningen. Kurs - Du och din livsväg

2012-06-04 02:00
maj
31

De nybakade SER terapeuterna med lärarna Annika, Anki och Mia. Tack för att vi fått följa er under dessa åren :-)

2012-05-31 15:44
maj
21

att mista en nära anhörig genom självmord

Ett självmord är en onaturlig död, där man som anhörig inte har någon chans att sitta på sängkanten, hålla handen och ta farväl under ett stilla insomnande. Det är en brutal och chockartad upplevelse för de närstående, som kan kompliceras ytterligare om kroppen inte hittas, eller om kroppen är svårt sargad. Självmord väcker mycket starka känslor av skuld och rädsla.

I uppsatsen beskrivs krisens fyra faser, myter om sorg, att möta människor i kris, krisstödets målsättning och innehåll och stödinsatser i samhället. I resultatet presenteras de fem intervjuer som genomförts utifrån krisens fyra faser för att få svar på hur människor reagerar när de mist en närstående genom självmord, om de erbjudits någon hjälp från samhället, familj eller vänner, vilken typ av hjälp de i så fall fått. Slutligen förs en diskussion om hur man som SER terapeut kan jobba med de närstående.

Sorgen är individuell och för att komma tillbaka till livet till den så kallade nyorienterings-fasen krävs att man bearbetar sina upplevelser och släpper fram sina känslor. Några av de verktyg som man kan använda sig av för att komma igenom sorgen är ta avsked av den döda, att samtala med en terapeut, måla, skriva eller utöva mindfulness.

Uppsats om att mista en nära anhörig genom självmord av Anna Sundkvist Kräutner SERvt12

2012-05-21 15:13
maj
21

Hur barndomen påverkar oss i det mest intima mötet med andra människor

Sexualitet, bokstavligen talat ett grundläggande fenomen i livet. Detta breda ämne som är en självklarhet för de flesta och samtidigt den mest privata och intima aktivitet vi ägnar oss åt. Alla måste vi förhålla oss till vår egen och andra människors sexualitet på något sätt. Sexualitet, vad är det egentligen? Det är kärnfrågan för denna uppsats som benar upp ursprung, begrepp och olika aspekter av sexualiteten. Som blivande SER-terapeut vill jag inte minst belysa sambanden mellan barndomens påverkan och den vuxna sexualiteten.

Sexualitet ur ett SER-terapeutiskt perspektiv - uppsats av Linda Ahl SERvt12

2012-05-21 14:47
maj
17

Efter att ha gått i en grupp i 2 ½ år där man delar med sig av sitt liv och sina känslor, kommer många nära varandra. Så i slutet av sista dagen fick deltagarna dela vad de betytt för varandra. Papperskorgen fylldes upp snabbt av näsdukar fyllda av rörda känslor.

2012-05-17 02:00
maj
16

Efter 2 ½ års utbildning så kom till slut sista dagen. Existensiell psykologi med en integrering av de olika teorierna var på schemat. Vi lunchade ihop med smörgåstårta och diplomutdelning.

2012-05-16 14:53
maj
04

När själens smärta blir fysisk

I denna uppsats får Du läsa om hur en psykosomatisk sjukdom uppstår, vad som händer med kroppen när man drabbas, hur prognosen ser ut för den drabbade och hur möjligheterna ser ut till att bli fri den psykosomatiska sjukdomen via traditionell vård och via det alternativa behandlingssättet.

Jag presenterar även sjuksköterskans kontra läkarens syn på hur vården tar hand om en person med psykosomatisk sjukdom, vilket ”typ” av människor som lättare drabbas och slutligen mina egna ord om vad jag, som blivande SER-terapeut, tänker och tycker i frågan.

Psykosomatiska sjukdomar av Kristina Bergius SERvt12

2012-05-04 11:12
apr
20

Jag och många andra kvinnor som vuxit upp i dysfunktionella familjer har inte fått lära oss hur man ska bete sig i en sund kärleksrelation eller ens vad en sund kärleksrelation är för något. Vi har dålig känslomässig kontakt med oss själva och dras omedvetet till män som låter oss iscensätta våra egna barndomstrauman. Vi dras till de som ska agera motspelare i vårt livs drama. Och vi gör det gång på gång i den ena teateruppsättningen efter den andra. Varje gång vi sätter upp vår pjäs hoppas vi på succé, trots det slutar det ändå i fiasko. När vi inser att det inte hjälper att byta ut medspelarna tvingas vi titta på den roll vi själva iklätt oss.

Det inre sårade barnet i vuxna kärleksrelationer - uppsats av Lena Molin SERvt12

2012-04-20 16:25
apr
17

I utbildningen ska eleverna skriva en uppsats, ett examensarbete där de binder samman kunskapen från utbildningen med ett ämne. Denna uppsats handlar om krisens stadier. Stadierna jämförs med terapins processer.

Mitt arbete handlar om, och beskriver vad en kris är för något. Jag går in och förklarar krisens olika faser hur man med vissa verktyg utifrån SER-terapi kan hjälpa människor som hamnat i kris. Jag anser att resultatet jag fått fram är en god beskrivning på vad ordet kris står för, samt en liten vägledning hur jag som SER-terapeut kan hjälpa människor som hamnat i livskris att komma rätt igen.

Kris vad är det? Uppsats av Liselott Fri SERvt12

2012-04-17 10:53
apr
11

Det största kännetecknet för en psykopat är bristen på känslor och empati, även om de vet skillnaden mellan "fel och rätt " så är de utan skam, skuldkänslor och ånger när de gör eller gjort något. De kan säkert säga att de ångrar sig om det passar deras syften men ej känna det. En psykopat kan fungera i samhället, både ha arbete och familj. Det är personerna runt om psykopaten som blir drabbade, de kan ställa till med mycket "problem" som chef, arbetskollega eller partner. De brukar vara specialister på att manipulera sin omgivning och en typisk känsla när man har med psykopaten att göra är att man tror sig vara "galen". De manipulerar och skuldbelägger, är man då en reflekterande och ansvarsfull människa så tar man lätt in vad som sägs och tror det är fel på en själv.

Hares lista över kriterier för psykopati
Patienten ges 1 poäng för de egenskaper som överensstämmer väl med personligheten och 2 poäng för de som överensstämmer mycket väl. Summan av dessa poäng kan bli som mest 40. Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer.

 Talför/ytlig charmig
 Förhöjd självuppfattning/grandios
 Behov av spänning/blir lätt uttråkad
 Patologiskt lögnaktig
 Bedräglig/manipulativ
 Saknar ånger och skuldkänslor
 Flackt, ytligt känsloliv
 Kall/bristande empatisk förmåga
 Parasiterande livsstil
 Bristande självkontroll, tex. lättväckt aggressivitet
 Promiskuöst eller/och egoistiskt sexualliv
 Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)
 Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt
 Impulsiv
 Ansvarslöshet, tex som förälder eller chef
 Tar inte ansvar för sina handlingar
 Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden
 Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)
 Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår till exempel nya kriminella handlingar under permission
 Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott

Enligt Alice Millers böcker I begynnelsen var uppfostran och Det självutplånade barnet så föds vi inte onda utan det är uppfostran som gör oss till de vi är. Idag vet forskarna att det även kan finnas genetiska orsaker finns till varför vissa blir psykopater. I BBC dokumentären What makes us good or evil? så upptäcker en av forskarna att han har samma gener och hjärna som en psykopat, men har inte blivit en mördare. Så vad skiljer? Forskaren trodde själv att skillnaden ligger i att han haft en kärleksfull uppfostran, så även om han inte kan känna empati utan har en väldigt kall sida så har hans uppfostran hjälpt honom i att inte utveckla kriminalitet.

Vetenskapens värld sände BBC dokumentär den 2/4, 6/4 och 7/4 2012 i SVT2 (tyvärr finns den inte längre på SVTplay, men den finns på youtube utan svensk text.
"Vem är psykopat? Det finns förändringar i hjärnan hos psykopater, som kan förklara varför de verkar sakna moral. Men alla psykopater blir inte massmördare, tvärtom har en del fördel av sina speciella egenska...per. I den här filmen från BBC använder sig forskarna av allt från magnetkameror till blodprov för att hitta kroppsliga förklaringar till ondska. De har studerat hjärnorna hos massmördare och jämfört dem med andra på jakt efter vad som skiljer dem från andra. Och visst hittar de avvikelser, men de upptäcker också att människor med exakt samma avvikelser finns mitt ibland oss. Dessutom letar man efter den mänskliga moralen - när lär sig ett barn vad som är rätt och fel? " (från SVT sida/ Vetenskapensvärld)

What makes us good or evil? Del 1
What makes us good or evil? Del 2
What makes us good or evil? Del 3
What makes us good or evil? Del 4

Artikel på SVT Psykopater kan inte hjälpas till empati

Efter att SVT visade filmen "Vem är psykopat?" (Vetenskapens värld i SVT2) så svarade Märta Wallinius, psykolog, forskare och anställd inom rättspsykiatrin, på SVT.se-besökarnas frågor om psykopater och psykopati. Här kan du läsa hela chatten.

2012-04-11 14:25