serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

jul
02

Utbildningen och företaget växer hela tiden. Vi förbättrar och utvecklar utbildningen. Nu inför semestern hade vi svårt att samla ihop till ett stormöte, så det blev många små möten med de olika lärarna. Här sitter vi och skapar flödesschema på utbildningens helhet tillsammans med Bertil och Christina. I utbildningen varvas vetenskapliga psykologiska teorier (förläsningar) med upplevelsebaserade övningar. Så här kan exempelvis ett år se ut i Steg 2, där varje lektion är en heldag.

Lektion 1: Samtalspedagogik + Terapeutiska metoder i SER terapin
Lektion 2: Transpersonell psykologi
Lektion 3: Delpersonlighet
Lektion 4: Psykologins historia och SER terapins grunder
Lektion 5:) Det inre barnet - John Bradshaw
Lektion 6: Ilskan, förlåtelseprocess m.m.
Lektion 7: Självet, Jaget och det omedvetna
Lektion 8: Viljan, motstånd m.m.
Lektion 9: Drömterapi i grupp (Ullman)
Lektion 10: Skuggan (Jung, Deepak Chopra, Freud m.m.)
Lektion 11: Symbolterapi – symbolisering i praktik och teori
Lektion 12: Symbolterapi– symbolisering i praktik och teori
Lektion 13: Drömterapi, individuellt och i par (drömalkemi)
Lektion 14: Behovscirkeln (Maslow), Neuropsykologi, Terapeutens karta (Bertil G)
Lektion 15: Behovscirkeln (Maslow), Neuropsykologi, Terapeutens karta (Bertil G)
Lektion 16: Bildterapi
Lektion 17: Bildterapi
Lektion 18: Bildterapi

2012-07-02 02:00
jun
05

Jag har undersökt hur kroppen blir påverkad av förträngda känslor. Dess verkan på kroppen och vad kan vi göra för att nå en förbättring. Är det överhuvudtaget möjligt? Kan man bli fysiskt dåligt av undanträngda känslor? Vad kan man göra för att bli av med våra gamla kroppsliga begränsningar? Vad hjälper?
"När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse i vårt liv tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd, försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt." (serterapi.se).
Den mänskliga organismen är en samlad energi. Det finns en konstant energimängd inom oss, som ombildas men förstörs inte. Om den försvinner från en plats dyker den upp på en annan. Energi kan bindas fast i psykets omedvetna del och kan kanske bara frigöras med terapi.

Uppsats-kroppens påverkan av förträngda känslor av Gabriella Olofsson SERvt12

2012-06-05 13:04
jun
04

I utbildningens första år har vi två dagar där deltagarna berättar om deras livsväg med fokus på barndomen. Det är en av de mest intressanta dagarna i utbildningen. Begreppet "alla har en historia att berätta" blir en verklighet när man hör allas intressanta livsöden...alla HAR en intressant historia att dela med sig...men man blir lätt hemmablind och tror det inte intressant för andra. Den 22 september 2012 startar en kurs där man arbetar med sin egen livshistoria, för er som inte går utbildningen. Kurs - Du och din livsväg

2012-06-04 02:00
maj
31

De nybakade SER terapeuterna med lärarna Annika, Anki och Mia. Tack för att vi fått följa er under dessa åren :-)

2012-05-31 15:44
maj
21

att mista en nära anhörig genom självmord

Ett självmord är en onaturlig död, där man som anhörig inte har någon chans att sitta på sängkanten, hålla handen och ta farväl under ett stilla insomnande. Det är en brutal och chockartad upplevelse för de närstående, som kan kompliceras ytterligare om kroppen inte hittas, eller om kroppen är svårt sargad. Självmord väcker mycket starka känslor av skuld och rädsla.

I uppsatsen beskrivs krisens fyra faser, myter om sorg, att möta människor i kris, krisstödets målsättning och innehåll och stödinsatser i samhället. I resultatet presenteras de fem intervjuer som genomförts utifrån krisens fyra faser för att få svar på hur människor reagerar när de mist en närstående genom självmord, om de erbjudits någon hjälp från samhället, familj eller vänner, vilken typ av hjälp de i så fall fått. Slutligen förs en diskussion om hur man som SER terapeut kan jobba med de närstående.

Sorgen är individuell och för att komma tillbaka till livet till den så kallade nyorienterings-fasen krävs att man bearbetar sina upplevelser och släpper fram sina känslor. Några av de verktyg som man kan använda sig av för att komma igenom sorgen är ta avsked av den döda, att samtala med en terapeut, måla, skriva eller utöva mindfulness.

Uppsats om att mista en nära anhörig genom självmord av Anna Sundkvist Kräutner SERvt12

2012-05-21 15:13
maj
21

Hur barndomen påverkar oss i det mest intima mötet med andra människor

Sexualitet, bokstavligen talat ett grundläggande fenomen i livet. Detta breda ämne som är en självklarhet för de flesta och samtidigt den mest privata och intima aktivitet vi ägnar oss åt. Alla måste vi förhålla oss till vår egen och andra människors sexualitet på något sätt. Sexualitet, vad är det egentligen? Det är kärnfrågan för denna uppsats som benar upp ursprung, begrepp och olika aspekter av sexualiteten. Som blivande SER-terapeut vill jag inte minst belysa sambanden mellan barndomens påverkan och den vuxna sexualiteten.

Sexualitet ur ett SER-terapeutiskt perspektiv - uppsats av Linda Ahl SERvt12

2012-05-21 14:47
maj
17

Efter att ha gått i en grupp i 2 ½ år där man delar med sig av sitt liv och sina känslor, kommer många nära varandra. Så i slutet av sista dagen fick deltagarna dela vad de betytt för varandra. Papperskorgen fylldes upp snabbt av näsdukar fyllda av rörda känslor.

2012-05-17 02:00
maj
16

Efter 2 ½ års utbildning så kom till slut sista dagen. Existensiell psykologi med en integrering av de olika teorierna var på schemat. Vi lunchade ihop med smörgåstårta och diplomutdelning.

2012-05-16 14:53
maj
04

När själens smärta blir fysisk

I denna uppsats får Du läsa om hur en psykosomatisk sjukdom uppstår, vad som händer med kroppen när man drabbas, hur prognosen ser ut för den drabbade och hur möjligheterna ser ut till att bli fri den psykosomatiska sjukdomen via traditionell vård och via det alternativa behandlingssättet.

Jag presenterar även sjuksköterskans kontra läkarens syn på hur vården tar hand om en person med psykosomatisk sjukdom, vilket ”typ” av människor som lättare drabbas och slutligen mina egna ord om vad jag, som blivande SER-terapeut, tänker och tycker i frågan.

Psykosomatiska sjukdomar av Kristina Bergius SERvt12

2012-05-04 11:12
apr
20

Jag och många andra kvinnor som vuxit upp i dysfunktionella familjer har inte fått lära oss hur man ska bete sig i en sund kärleksrelation eller ens vad en sund kärleksrelation är för något. Vi har dålig känslomässig kontakt med oss själva och dras omedvetet till män som låter oss iscensätta våra egna barndomstrauman. Vi dras till de som ska agera motspelare i vårt livs drama. Och vi gör det gång på gång i den ena teateruppsättningen efter den andra. Varje gång vi sätter upp vår pjäs hoppas vi på succé, trots det slutar det ändå i fiasko. När vi inser att det inte hjälper att byta ut medspelarna tvingas vi titta på den roll vi själva iklätt oss.

Det inre sårade barnet i vuxna kärleksrelationer - uppsats av Lena Molin SERvt12

2012-04-20 16:25