serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

dec
13

Slösa inte bort livet med att må dåligt när det finns hjälp att få. Välkommen till SER-terapin där HELA du får finnas med både kropp, själ, känslor och tankar. En Lucia hälsning från oss till er alla

2016-12-13 01:00
dec
06

Blogginlägg av SER-terapeut Anna Finnborg.
Här berättar jag om mina 2 ½ år på SER-akademin i Helsingborg. År av glädje, tårar och fantastisk gemenskap. SER terapi i Helsingborg.

På våren under 2014 så hade jag bestämt mig. Bestämt mig för att lämna mitt relativt välbetalda jobb som säljchef inom butik. Jag hade en aning om att jag ville skola om mig och börja jobba med träning, men egentligen visste jag inte så mycket mer om framtiden just där och då. Någonstans fick jag en sådan där självklar insikt: att hur mycket jag än flyr från saker som jag tycker är jobbiga så kommer jag aldrig kunna fly från mig själv. Visst skulle jag kunna byta jobb, partner, vänner och så vidare med jämna mellanrum, men det skulle ju bara vara ett sätt att lura mig själv från att verkligen ta kontakt med mitt inre och bli medveten om mina egna känslor, mönster och beteenden........ Läs hela blogginlägget här

2016-12-06 12:41
nov
30

Sista dagen i utbildningen...

2016-11-30 01:00
nov
30
2016-11-30 01:00
nov
29

Lycka till i livet och med era företag <3

2016-11-29 01:00
okt
26

Att arbeta som terapeut kan kräva mycket kunskap om psykologi, speciellt om du arbetar utifrån det psykodynamiska perspektivet. Du behöver förstå och kunna sätta dig in i andras livsberättelser, kunna knyta samman beteenden, känslor och tankar i ett större sammanhang. Så dina klienter får en djupare förståelse och insikt i varför saker sker och vad de ska göra åt det.
Men att enbart läsa psykologi kommer inte kunna föra dig själv eller de du ska hjälpa hela vägen fram. För det behövs en djupare förståelse och upplevelse om hur våra känslor ställer till det för oss. Vi styrs mycket mer av våra förträngda känslor än vi vet om, vi flyr omedvetet från dem i våra livsval, beteenden och i våra tankar. När man lägger till i terapin att genomleva känslorna som ligger och spökar kommer man se hållbara förändringar i sitt liv.
Vi är en utbildning som kombinerar upplevelse, teori och egen terapi. Välkomna

2016-10-26 00:00
okt
13

Vi önskar alla nya deltagare i Regressionsgrupperna välkomna in i utbildningen. Nya öden, nya förändringar, nya insikter. Spännande att lära känna er och få höra era livshistorier. Varmt välkomna.

2016-10-13 16:24
sep
23

Jag har valt att skriva om små barn och anknytning. Anledningen till att jag valt detta ämne är dels att jag har jobbat som förskollärare i många år samt att jag sett hur samhället förändrats med ny teknik och ett nytt förhållningssätt mot små barn. Det som jag vill belysa med min uppsats är vilka konsekvenser det kan uppstå i vuxenrelationer utifrån anknytningsteorin. Framförallt för 1-åringarna som tillbringar största delen av sin uppväxt på förskolan i stora barngrupper. I min slutdiskussion skriver jag om hur jag som SER-terapeut kan vara till hjälp för dem i framtiden.
Brister i anknytningen en uppsats av Ulla-Britt Karlsson SERvt16

2016-09-23 14:46
sep
12

Utbildningen och terapin handlar om hur vi går ifrån oss själva och hur vi kan hitta tillbaka. Utbildningen är upplevelse baserad, för det är i det ”genomlevda” som vi ska­par en hållbar förändring. Att kombinera en teoretisk grund och en praktisk psyko­logi som man kan använda i sin vardag, ger ett bra underlag för självutveckling.

29 september startar utbildningen som är i anslutning till helg
13 oktober startar utbildningen som ligger på vardagar

2016-09-12 10:06
aug
16

En uppsats om våld i nära relationer av Veronica Sandh SERvt16
Kvinnor som utsätts för våld i nära relation finns inom alla samhällsgrupper. Det finns emellertid grupper som är särskilt sårbara och de kan ha svårare för att söka hjälp. Kvinnor som tillhör särskilt utsatta grupper befinner sig ofta starkare beroendeställning till förövaren än andra. En viktig faktor till att kvinnor i särskilt utsatta grupper kan ha svårare för att anmäla våldet, är att deras självkänsla sen tidigare är låg.
Det finns en kombination av orsaker till varför det kan vara svårt för kvinnor att lämna den man som utövar våld mot dem. En vanlig orsak är det man kallar normaliseringsprocessen, våldet normaliseras både för förövaren och offret. Utöver detta finns det olika faktorer som påverkar kvinnans beslut att stanna alternativt gå tillbaka till en destruktiv relation. En anledning som är vanlig är att kvinnan känner skam och skuld.

Varje kommun i landet har ett ansvar att hjälpa våldsutsatta. Viktiga instanser är, polisen, socialtjänsten, sjukvården och kvinnojouren.
En annan viktig del för att situationen ska bli hållbar och hanterbar för våldsutsatta kvinnor är att de har/får möjlighet till en fungerande terapi. En terapi som kan hjälpa kvinnorna att bryta och bli fri från gamla mönster.

Uppsats - Våld i nära relationer av Veronica Sandh SERvt16

2016-08-16 14:22