serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

jun
21

En uppsats om kronisk sjukdom av Annelie Thelin
Att få ett sjukdomsbesked är tufft, att få reda på att man ska dras med sjukdomen för resten av livet är tuffare. Men tuffast av allt är nog att hitta modet att skapa sig en vardag med sjukdomen utan att den begränsar en för mycket i det man verkligen vill göra. En helt ny värld öppnar sig för en och allt känns läskigt och skrämmande och man behöver modet för att våga ta sig över de hinder som tornar upp sig ett efter ett. Mediciner, läkarbesök, sjukhusmiljöer, vänner som sviker, anhöriga som vill hjälpa, på sitt egna lilla sätt, kamper mot myndigheter och brist på förmågan att kunna stå upp för sig själv.
Många hinder på vägen och ensamheten känns större än någonsin. Det är tufft, jag har själv kämpat och kämpar fortfarande. Men jag hittade mitt ljus i mörkret och jag vill förmedla vad jag fann. Jag fann SER-terapin!

En uppsats om kronisk sjukdom av Annelie Thelin SERht14

2016-06-21 10:52
maj
31

Jag har valt att skriva om hur tvångstankar och tvångshandlingar påverkar vardagen och livet för många. Jag har sett några i min familj, nära, kära och vänner som har eller har haft denna problematik. Jag har sett att detta blir ett hinder och hur livskvalitén har påverkats för människorna som har något slags tvångsbeteende där det kan vara allt från en ”Fix idé till ett sjukligt tvångsbeteende”. Därför var valet lätt för mig att skriva om detta ämne som är ett mycket vanligt problem för många människor. I min frågeställning vill jag ha svar på hur det skapar psykisk ohälsa för den som är drabbad. Hur jag som SER-terapeut kan arbeta tillsammans med mina klienter som har denna problematik som många gånger sätter käppar i hjulet och skapar hinder för individen. Hur jag i samtalet kan möta denna problematik och tillsammans med klienten hitta olika metoder som hjälper den att bryta sitt beteendemönster och komma ifrån risken att hamna i eller att vara i psykisk ohälsa.

Jag har i denna uppsats öppet berättat mitt intresse för ämnet tvångssyndrom som följt mig genom livets olika skeden både självupplevt och observationer runtomkring. Jag har utbildat mig till SER-terapeut och arbetsmiljöingenjör under åren 2011-2016. Jag ser nu en gemensam röd tråd i dessa två yrkesroller. Genom denna utbildning så kommer jag kunna sammanföra mina stora intressen för den psykosociala arbetsmiljön som är högst aktuell idag, både vad gäller höga sjuktal och den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars i år. Mitt stora intresse för människor och min starka tro på att fokusera på det som är frisk och se möjligheter kommer med hjälp av mina två utbildningar vägleda och vara ett verktyg i mitt framtida arbete inom företagshälsovården.

”Mina slutliga ord är att ser du hela människan i ett helhetsperspektiv där livet, arbetet och fritiden ska vara i balans och har ett salutogent tänk då har vi alla en större möjlighet att kunna leva det bästa livet utifrån våra egna förutsättningar.”

Tvångssyndrom en uppsats av Monica Gullberg Wiklund SERvt16

2016-05-31 13:59
maj
25

Det osynliga arvet, generationsöverlöpande iscensättningar en uppsats av Åsa Jönsson Tysèn.
Vi människor är komplexa varelser som ingår i komplexa system. Vi är på så sätt både termer och summan av det komplexa. Alla har vi kropp, tanke, sinne och själ som existerar och samarbetar symbiotiskt inom oss. På liknande sätt, ingår vi i större sammanhang där allt annat runt omkring oss påverkar och har betydelse för vår existens, samtidigt som vi själva också påverkar och har betydelse för all annan existens runt omkring oss.

Om och när vi når insikt om att det är så vi måste se och bemöta oss själva och andra, kan vi hitta förståelse och svar på varför vi gör som vi gör och känner som vi känner och därur föda vårt arv till nästa generation.

Syftet med denna uppsats är för det första att ge läsaren en förståelse för vad en iscensättning är. Både som begrepp, Orsak och påverkansfaktorer— varifrån och hur en iscensättning uppkommer och Verkan — hur den verkar och påverkar oss i våra liv.
För det andra, att sätta in iscensättningen i den generationsöverlöpande kontext där både föräldern, barnet och framtida generation finns med likt länkar i en påverkanskedja. Länkar som via ärvda iscensättningar, omedvetet och oreflekterat överför negativa mönster – sätt att hantera känslor, tankar, reaktioner och beteenden, löpande från generation till generation.
För det tredje, att utifrån ett SER-terapeutiskt perspektiv, dess integrativa arbetssätt, metoder och psykologiska teorier, visa på möjligheterna till och vinsten i att synliggöra, bearbeta och bryta dessa iscensättningar, ärvda såväl som icke ärvda.

Uppsats Det osynliga arvet av Åsa Jönsson Tysén SERvt15

2016-05-25 11:59
maj
03

Avslutningsdagen för SER-terapeuterna. Efter 2 ½ år blev det en avslutnings lunch i tisdags. Lycka till i framtiden önskar vi er alla.

2016-05-03 14:39
mar
31

Dags att sätta igång ett nytt liv? En terapi och utbildning som förändrar.
Att läsa psykologi lär en inte alltid hur man lever den. Hos oss blir teorier något man kan använda i praktiken, i din vardag, i dina relationer och hos dig själv.
Läs mer

2016-03-31 09:01
mar
10

Första året så övar grupperna på terapeutrollen genom att man gör regressionsterapi på varandra. Man övar på närvaro, låta klienten finnas med sina känslor, på tekniken i regression, djupavslappning, att följa sin klient och dess upplevelser. Man får också vara klienten och uppleva många olika scenarion, en djupare bearbetning av känslor och förståelse av sina egna psykologiska mönster. Allt sker i en trygg miljö med genomgång och handledning av läraren.

2016-03-10 14:10
feb
17
2016-02-17 10:23
feb
02

Utbildningsstart den 17 mars och 14 april 2016. Alla datumen här

2016-02-02 01:00
jan
12

Välkommen på informationsträff om SER utbildningen. Lördagen den 23 januari kl 10.00
Är du intresserad av vår utbildning, grundfilosofi och SER terapin så är du välkommen på ett informationsmöte på Akademin för SER terapi.
En liten föreläsning med tid för att ställa frågor. Vi håller på ca 1 timme, eventuellt längre beroende på frågorna. OBS! 15 min efter utsatt tid stänger vi dörrarna, är du sen så ring på klockan!

2016-01-12 13:03