serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

nov
29

Lycka till i livet och med era företag <3

2016-11-29 01:00
okt
26

Att arbeta som terapeut kan kräva mycket kunskap om psykologi, speciellt om du arbetar utifrån det psykodynamiska perspektivet. Du behöver förstå och kunna sätta dig in i andras livsberättelser, kunna knyta samman beteenden, känslor och tankar i ett större sammanhang. Så dina klienter får en djupare förståelse och insikt i varför saker sker och vad de ska göra åt det.
Men att enbart läsa psykologi kommer inte kunna föra dig själv eller de du ska hjälpa hela vägen fram. För det behövs en djupare förståelse och upplevelse om hur våra känslor ställer till det för oss. Vi styrs mycket mer av våra förträngda känslor än vi vet om, vi flyr omedvetet från dem i våra livsval, beteenden och i våra tankar. När man lägger till i terapin att genomleva känslorna som ligger och spökar kommer man se hållbara förändringar i sitt liv.
Vi är en utbildning som kombinerar upplevelse, teori och egen terapi. Välkomna

2016-10-26 00:00
okt
13

Vi önskar alla nya deltagare i Regressionsgrupperna välkomna in i utbildningen. Nya öden, nya förändringar, nya insikter. Spännande att lära känna er och få höra era livshistorier. Varmt välkomna.

2016-10-13 16:24
sep
23

Jag har valt att skriva om små barn och anknytning. Anledningen till att jag valt detta ämne är dels att jag har jobbat som förskollärare i många år samt att jag sett hur samhället förändrats med ny teknik och ett nytt förhållningssätt mot små barn. Det som jag vill belysa med min uppsats är vilka konsekvenser det kan uppstå i vuxenrelationer utifrån anknytningsteorin. Framförallt för 1-åringarna som tillbringar största delen av sin uppväxt på förskolan i stora barngrupper. I min slutdiskussion skriver jag om hur jag som SER-terapeut kan vara till hjälp för dem i framtiden.
Brister i anknytningen en uppsats av Ulla-Britt Karlsson SERvt16

2016-09-23 14:46
sep
12

Utbildningen och terapin handlar om hur vi går ifrån oss själva och hur vi kan hitta tillbaka. Utbildningen är upplevelse baserad, för det är i det ”genomlevda” som vi ska­par en hållbar förändring. Att kombinera en teoretisk grund och en praktisk psyko­logi som man kan använda i sin vardag, ger ett bra underlag för självutveckling.

29 september startar utbildningen som är i anslutning till helg
13 oktober startar utbildningen som ligger på vardagar

2016-09-12 10:06
aug
16

En uppsats om våld i nära relationer av Veronica Sandh SERvt16
Kvinnor som utsätts för våld i nära relation finns inom alla samhällsgrupper. Det finns emellertid grupper som är särskilt sårbara och de kan ha svårare för att söka hjälp. Kvinnor som tillhör särskilt utsatta grupper befinner sig ofta starkare beroendeställning till förövaren än andra. En viktig faktor till att kvinnor i särskilt utsatta grupper kan ha svårare för att anmäla våldet, är att deras självkänsla sen tidigare är låg.
Det finns en kombination av orsaker till varför det kan vara svårt för kvinnor att lämna den man som utövar våld mot dem. En vanlig orsak är det man kallar normaliseringsprocessen, våldet normaliseras både för förövaren och offret. Utöver detta finns det olika faktorer som påverkar kvinnans beslut att stanna alternativt gå tillbaka till en destruktiv relation. En anledning som är vanlig är att kvinnan känner skam och skuld.

Varje kommun i landet har ett ansvar att hjälpa våldsutsatta. Viktiga instanser är, polisen, socialtjänsten, sjukvården och kvinnojouren.
En annan viktig del för att situationen ska bli hållbar och hanterbar för våldsutsatta kvinnor är att de har/får möjlighet till en fungerande terapi. En terapi som kan hjälpa kvinnorna att bryta och bli fri från gamla mönster.

Uppsats - Våld i nära relationer av Veronica Sandh SERvt16

2016-08-16 14:22
jul
11

Nu går vi på semester under vecka 28 t.o.m vecka 31. Vi lyssnar av telefonsvararen och svarar på mailen en gång i veckan under våra semestertider. Vi är tillbaka den 8 augusti. Varma hälsningar från Anki, Annelie, Mia och Annhild.

2016-07-11 10:09
jun
21

En uppsats om kronisk sjukdom av Annelie Thelin
Att få ett sjukdomsbesked är tufft, att få reda på att man ska dras med sjukdomen för resten av livet är tuffare. Men tuffast av allt är nog att hitta modet att skapa sig en vardag med sjukdomen utan att den begränsar en för mycket i det man verkligen vill göra. En helt ny värld öppnar sig för en och allt känns läskigt och skrämmande och man behöver modet för att våga ta sig över de hinder som tornar upp sig ett efter ett. Mediciner, läkarbesök, sjukhusmiljöer, vänner som sviker, anhöriga som vill hjälpa, på sitt egna lilla sätt, kamper mot myndigheter och brist på förmågan att kunna stå upp för sig själv.
Många hinder på vägen och ensamheten känns större än någonsin. Det är tufft, jag har själv kämpat och kämpar fortfarande. Men jag hittade mitt ljus i mörkret och jag vill förmedla vad jag fann. Jag fann SER-terapin!

En uppsats om kronisk sjukdom av Annelie Thelin SERht14

2016-06-21 10:52
maj
31

Jag har valt att skriva om hur tvångstankar och tvångshandlingar påverkar vardagen och livet för många. Jag har sett några i min familj, nära, kära och vänner som har eller har haft denna problematik. Jag har sett att detta blir ett hinder och hur livskvalitén har påverkats för människorna som har något slags tvångsbeteende där det kan vara allt från en ”Fix idé till ett sjukligt tvångsbeteende”. Därför var valet lätt för mig att skriva om detta ämne som är ett mycket vanligt problem för många människor. I min frågeställning vill jag ha svar på hur det skapar psykisk ohälsa för den som är drabbad. Hur jag som SER-terapeut kan arbeta tillsammans med mina klienter som har denna problematik som många gånger sätter käppar i hjulet och skapar hinder för individen. Hur jag i samtalet kan möta denna problematik och tillsammans med klienten hitta olika metoder som hjälper den att bryta sitt beteendemönster och komma ifrån risken att hamna i eller att vara i psykisk ohälsa.

Jag har i denna uppsats öppet berättat mitt intresse för ämnet tvångssyndrom som följt mig genom livets olika skeden både självupplevt och observationer runtomkring. Jag har utbildat mig till SER-terapeut och arbetsmiljöingenjör under åren 2011-2016. Jag ser nu en gemensam röd tråd i dessa två yrkesroller. Genom denna utbildning så kommer jag kunna sammanföra mina stora intressen för den psykosociala arbetsmiljön som är högst aktuell idag, både vad gäller höga sjuktal och den nya föreskriften AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft den 31 mars i år. Mitt stora intresse för människor och min starka tro på att fokusera på det som är frisk och se möjligheter kommer med hjälp av mina två utbildningar vägleda och vara ett verktyg i mitt framtida arbete inom företagshälsovården.

”Mina slutliga ord är att ser du hela människan i ett helhetsperspektiv där livet, arbetet och fritiden ska vara i balans och har ett salutogent tänk då har vi alla en större möjlighet att kunna leva det bästa livet utifrån våra egna förutsättningar.”

Tvångssyndrom en uppsats av Monica Gullberg Wiklund SERvt16

2016-05-31 13:59
maj
25

Det osynliga arvet, generationsöverlöpande iscensättningar en uppsats av Åsa Jönsson Tysèn.
Vi människor är komplexa varelser som ingår i komplexa system. Vi är på så sätt både termer och summan av det komplexa. Alla har vi kropp, tanke, sinne och själ som existerar och samarbetar symbiotiskt inom oss. På liknande sätt, ingår vi i större sammanhang där allt annat runt omkring oss påverkar och har betydelse för vår existens, samtidigt som vi själva också påverkar och har betydelse för all annan existens runt omkring oss.

Om och när vi når insikt om att det är så vi måste se och bemöta oss själva och andra, kan vi hitta förståelse och svar på varför vi gör som vi gör och känner som vi känner och därur föda vårt arv till nästa generation.

Syftet med denna uppsats är för det första att ge läsaren en förståelse för vad en iscensättning är. Både som begrepp, Orsak och påverkansfaktorer— varifrån och hur en iscensättning uppkommer och Verkan — hur den verkar och påverkar oss i våra liv.
För det andra, att sätta in iscensättningen i den generationsöverlöpande kontext där både föräldern, barnet och framtida generation finns med likt länkar i en påverkanskedja. Länkar som via ärvda iscensättningar, omedvetet och oreflekterat överför negativa mönster – sätt att hantera känslor, tankar, reaktioner och beteenden, löpande från generation till generation.
För det tredje, att utifrån ett SER-terapeutiskt perspektiv, dess integrativa arbetssätt, metoder och psykologiska teorier, visa på möjligheterna till och vinsten i att synliggöra, bearbeta och bryta dessa iscensättningar, ärvda såväl som icke ärvda.

Uppsats Det osynliga arvet av Åsa Jönsson Tysén SERvt15

2016-05-25 11:59