serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

jan
09

Låt 2015 bli året du gjorde en förändring på riktigt. Nytt år och Nya tag. Ofta brukar alla nyårs löften gälla det fysiska ex jag ska träna mer, äta sunt mm. Varför inte göra ett helt annat löfte ett löfte som ska handla om en INRE förändring. Välkommen till en terapi och utbildning som kommer skapa en INRE HÅLLBAR förändring.
Vårt Nyhetsbrev Januari 2015

2015-01-09 10:30
dec
19

Vi lyssnar av telefonsvarare och kollar mailen under perioden 23 december - 6 januari. Lämna meddelanden så hör vi av oss. Den 7 januari 2015 är vi plats som vanligt. Ha en God Jul och Gott Nytt År från oss.

2014-12-19 13:18
dec
11

Den 10 januari klockan 10.00 har vi informationsträff om SER utbildningen, för er som har frågor och vill se lokalerna. Utbildningen startar den 5 februari och den 12 september. Läs gärna på vår kalender där alla höstens kurs och utbildningsstarter står.

2014-12-11 13:17
nov
19

Grattis till alla nya SER-terapeuter. Lycka till med era verksamheter. <3

2014-11-19 01:00
okt
14

Välkommen till vår monter på följande mässor. Här kan du hämta vår broschyr och prata med SER-terapeuter.

Stockholm 25-26 oktober 2014
SER-terapeut Linda Dahlquist finns på plats på lördagen mellan 13-18 och på söndagen 10-14.
Inre Harmonimässan i Stockholm

Sundsvall 18 oktober 2014
SER-terapeut Linda Dahlquist finns på plats
Hälsomässa i Sundsvall

Helsingborg 18-19 oktober 2014
SER-terapeuter Linda Ahl Leire, Cecilia Biarner och Marie Halldén finns på plats.
Hälsomässan i Helsingborg

Huskvarna 18-19 oktober 2014
obemannad monter
Livsstilsmässan i Huskvarna

Tyvärr har vi inte möjlighet att fysiskt närvara på alla höstens mässor pga av att vi är upptagna med våra utbildningar. Men däremot finns vår broschyr med information om terapin och utbildningen att hämta i en obemannad monter på dessa mässor.

2014-10-14 11:46
okt
07

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring.
Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER)

Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SER-terapeut. I mitt arbete som terapeut anade jag att en kombination av beröringsbehandlingen Taktilterapi och Samtalsterapi gav en kraftfull mereffekt. För att undersöka detta försökte jag beskriva mina observationer, lät 5 av mina klienter som valt kombinationsbehandlingen att beskriva sin upplevelse och sökte i litteraturen efter förklaringar till detta och exempel på andras försök att kombinera beröring med samtal.

Jag beskriver att beröringen skapar trygghet och jag kontakt och en ökad anknytning och starkare tillit till mig som terapeut. Detta skapar en fin arbetsallians och trygghet i vår gemensamma forskning efter lösningar till klientens iscensättningar av strategier skapade under barndomen, vilka nu blivit till svåra tillstånd och hinder för dem.Mina slutsatser gör mig fast besluten att fortsätta arbeta med att kombinera Taktil & Samtal vilket är till stor nytta för människor som lider av kriser, psykisk ohälsa men även kroppsliga besvär som har sin grund i själsliga smärtor och blockeringar.

Åsa Nyvell SERvt12 Uppsats om att kombinera Taktil och SER-terapin

2014-10-07 13:45
sep
28

Kvällskurs startar 1 oktober 2014
Meditation, EFB och att samtala om det som berör.
Vi träffas 6 kvällar där du kommer lära dig meditation och avslappning och förhoppningsvis få en djupare förståelse för dig själv. Kursledare SER-terapeut Anki Persson Läs mer här..

Kurs - En förändring på djupet, startar 4 oktober
4 dagar med en förändringsprocess i att börja hitta hem i sig själv och sina relationer.
I gruppen så tittar vi på relationer, beteenden, tankar, känslor och våra iscensättningar som vi skapar i vårt liv. Tillsammans med samtal, symbol, bildterapi och gestaltning förändrar vi och förlöser det som sitter fast och det som hindrar dig att leva fullt ut. Kursledare SER-terapeut Anki Persson och leg. Psykolog och Symbolterapeut Annika Tibblin Läs mer ..

2014-09-28 14:26
sep
19

Syftet med den här uppsatsen är att belysa ämnet högkänslig personlighet utifrån ett terapeutiskt perspektiv, med SER-terapins synsätt som utgångspunkt. Jag har velat ta reda på hur högkänsliga personer fungerar samt om upplevelser i barndomen och terapeutisk behandling påverkar dem annorlunda jämfört med icke-högkänsliga.

Resultatet visar att högkänsliga personer påverkas mer av alla livserfarenheter eftersom de bearbetar tankar och känslor på ett djupare sätt än andra. Händelser i barndomen påverkar dem därför också mer och lämnar djupare spår. Många högkänsliga har också haft en svår barndom just på grund av att omgivningen inte förstod deras personlighetsdrag. De blev felaktigt etiketterade som exempelvis ”blyga” eller ”hämmade”, och kanske pressade att vara på ett sätt som passade omgivningen bättre. Samtidigt som högkänsliga som har haft en svår barndom har lättare för att bli deprimerade, blir de också lättare hjälpta av terapi, särskilt sådan terapi som går på djupet med känslor och arbetar med det omedvetna. Den kognitiva terapin är också värdefull för högkänsliga, eftersom de ofta behöver lära sig nya sätt att se på sig själva och sin historia.

Charlotte Pehrson SERht12 uppsats om högkänslighet

Tips! Boken om högkänslighet av Elaine N. Aron

2014-09-19 14:42
sep
10

Idag har vi vår inre skugga och våra psykiska försvar på schemat. Skuggan är delar av oss vi inte vill se eller erkänna. Oftast använder vi det psykiska försvaret projicering för att slippa se våra skuggor, dvs vi lägger ut det/ projicerar det på andra.

"Vi kan alltså inte komma undan vår Skugga. Istället för att erkänna att Skuggan finns och att dess innehåll tillhör oss själva så värjer vi oss mot den. Vi förnekar Skuggan och projicerar hellre dess karaktärsdrag utåt, dvs vi tillskriver människor i omgivningen de fördömda egenskaper som vi själva har."
Ett citat från leg. psykolog Annika Tibblins föreläsning om skuggan

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." (Jung 1995, s124)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad och oförstådd." (Jung 1981, s173)

2014-09-10 12:28
aug
29

Intresserad att gå kurs i höst? Vi har olika kurser för självutveckling, kvällskurs eller helgkurser, titta in i vår kalender

2014-08-29 12:59