serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Aktuellt

sep
10

Idag har vi vår inre skugga och våra psykiska försvar på schemat. Skuggan är delar av oss vi inte vill se eller erkänna. Oftast använder vi det psykiska försvaret projicering för att slippa se våra skuggor, dvs vi lägger ut det/ projicerar det på andra.

"Vi kan alltså inte komma undan vår Skugga. Istället för att erkänna att Skuggan finns och att dess innehåll tillhör oss själva så värjer vi oss mot den. Vi förnekar Skuggan och projicerar hellre dess karaktärsdrag utåt, dvs vi tillskriver människor i omgivningen de fördömda egenskaper som vi själva har."
Ett citat från leg. psykolog Annika Tibblins föreläsning om skuggan

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." (Jung 1995, s124)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad och oförstådd." (Jung 1981, s173)

2014-09-10 12:28
aug
29

Intresserad att gå kurs i höst? Vi har olika kurser för självutveckling, kvällskurs eller helgkurser, titta in i vår kalender

2014-08-29 12:59
jun
24

Här kan du läsa några röster från diplomerade SER terapeuter som arbetat ett tag som terapeuter och några röster från deltagare från utbildningen.

"I SER terapin ryms skrattet, gråten, ilskan och de mirakel som sker när vi vågar vara och känna"...

"I mitt arbete som samtalsterapeut på Kvinnojouren använder jag de verktyg som jag fick under min SER-utbildning dagligen"....

"Min starkaste upplevelse som ser terapeut hade jag med en kvinna som var utbränd" ....

"Jag kan se en stor skillnad på hur jag idag hanterar både mig själv och mina relationer mot för utbildningens start"....

"Utbildningen har inte bara förändrat mig, det har förändrat min omgivning också."....

Läs hela utvärderingarna här

2014-06-24 11:06
jun
18

I massmedia kan vi läsa om vårdskandaler hur personal brister. Beror detta enbart på ekonomi? Kan bemötandet inom vården utvecklas på ett annat sätt än vad som görs idag?

Jag har tittat närmare på detta. Jag har skrivit en uppsats där man går bortom orden för att nå orsakerna till varför människan brister i sin empatiska förmåga. Genom anknytningsteorin har jag fått en del förklaringar varför människan relaterar till andra på ett mindre empatiskt sätt och hur en del människor har utvecklat en empatisk förmåga. Jag har studerat hur barndomen och vuxenlivet hänger ihop. Jag har genom litteratur och föreläsningar på min utbildning till SERterapeut försökt förstå hur empati grundläggs tidigt i livet när vi föds och hur man ur ett SER terapeutiskt perspektiv kan utveckla människan till ökad empati.
Uppsats om empati i vården av Helene Norrman SERht13

2014-06-18 13:01
jun
12

Jag vill genom min uppsats visa på hur många av de bakomliggande orsakerna till människors dåliga mående som kan förändras om personen är modig nog att våga göra den, ofta för klienten, tyngsta och svåraste resan – Den inre resan. Resan där man möter sina sanningar och känslor, där acceptans är en nyckel till förändring. Som snart färdigutbildad SER-terapeut har jag haft förmånen att under snart 2,5 år hitta många av mina dolda livsmönster, iscensättningar och verkligen jobba mig i genom känslor och tankar kopplade till dem.

Jag känner att utan denna kunskap kring regression och iscensättningar hade jag fortfarande befunnit mig i ett känslomässigt koma där mina delpersonligheter fått härja fritt och där mina inre kartor fortfarande hade varit de navigationsmodeller mitt inre barn styrt efter. Därför är det med stor vördnad jag möter mina klienter för jag vet att om viljan till förändring finns så kommer de att genomresa en av de värsta känslomässiga stormarna i sitt liv någonsin.

Vad är regressionsterapi? Uppsats av Katta Hammelfelt Mikkelsen SER vt14

2014-06-12 13:58
maj
27

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev och ta del av våra erbjudande och information om vad som är aktuellt. Just nu har vi ett erbjudande gällande att få anmälningsavgiften till halva priset. Nyhetsbrev...

2014-05-27 12:41
maj
22

Sista dagen i den 2 ½ åriga utbildningen, det firade vi med alkoholfri champagne och många avskeds tårar. Vi avslutade med lunch tillsammans. Gruppen gav muggar med namn och Akademins logga till alla lärarna och även till sig själva som ett minne. Lycka till i framtiden önskar Anki, Mia, Bertil och Annika.

2014-05-22 12:04
apr
03

Då har det varit 3 dagar med samtalsgruppen. Ett av ämnena dessa dagar var aggressivitet. Bland annat pratade vi om passiv aggressivitet och härskartekniker. Det är mycket svårt att komma åt när man blir utsatt för dessa eftersom det förnekas av den som gör det. Där ingår "bakom ryggen snack", lögner, förtal, förlöjligande, arrogans, manipulation mm. En definition av passiv aggressivitet är att man uttrycker sin aggressivitet på ett ”dolt” sätt mot någon annan, på ett sätt så man slipper stå för det, allt i syfte att göra den andre illa (känslomässigt).

I dagens nätsamhälle kan jag tänka mig att vissa ”nättroll” dvs näthatare skulle kunna vara människor med passiv aggressivitet i verkligheten men i skydd bakom en dator kan man leva ut sitt hat och ilska. Här är en liten artikel om nättroll och här är en uppsats om aggressivitet skriven 1994.

2014-04-03 14:49
mar
28

I utbildningen till SER terapeut ingår det att man ska ha träningsklienter. Detta kan man börja med tidigast den 4 terminen. Just nu söker vi träningsklienter till
Växjö
Viken
Sundsvall
Ängelholm
Klippan
Helsingborg
Bergeforsen/Timrå
Örkelljunga
Stockholm
Skriv in dig här om du vill bli träningsklient

2014-03-28 17:10
mar
17

Bli diplomerad ambassadör i Hållbarhetspsykologi 1 år

Hållbarhetspsykologi visar hur man kan leva lycklig, hälsosam och klimatvänlig.
Hållbarhetspsykologi är en holistisk teori, ett perspektiv som fokuserar på hållbarhet och integrerar olika psykologiska, sociologiska, kulturella, medicinska, ekologiska och ekonomiska aspekter till ett helhetskoncept i en livsfilosofi. En livsstil som verkar för god livskvalitet, hälsa och ekonomi samtidigt som den harmonierar med klimat, natur och ekosystem. Läs mer här..

2014-03-17 11:58