serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Bli diplomerad regressionsterapeut

Bli diplomerad Regressionsterapeut 1 år.

Efter utbildningen kan man gå vidare 1 ½ år till att bli diplomerad Samtal (SER) terapeut. Läs mer här
Det är enbart VÅR Regressionsterapeut utbildning som ger behörighet att gå vidare till SER-terapeut.

Regressionsterapin vi bedriver här kombinerar symbolisering, att möta och genomleva dina iscensättningar i nuet och minnen från det förflutna. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, fantasivärldar, dina iscensättningar, och det vi kallar symboliska liv (scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra.)

Förkunskaper

För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya inom detta område till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är en yrkesutbildning och kan även vara ett komplement för de inom sjukvård, hälsa, friskvård, behandlingsarbete, terapi, personal och pedagogiska yrken.

Yrkesutbildning

För dig som inte har grundläggande kunskaper i psykologi kommer utbildningen med sin kombination av teori och praktik få dig att växa som människa och terapeut.

Kompetenshöjande

För dig som är leg psykolog, leg psykoterapeut, socionom, beteendevetare, vårdpersonal, pedagoger eller liknande, är detta ett komplement och ett kompetenshöjande till din grundutbildning.

Rehabiliterande och självutvecklande

Första året i utbildningen kan även du gå som:

• är intresserad av personlig utveckling.
• behöver rehabiliteras efter eller under en sjukskrivning.

Det som krävs av dig är att du måste också ha ett intresse av andras människors utveckling och kunna öva på terapeutrollen under året. Utbildningen bygger på att man övar och växlar roller mellan terapeut, klient och bisittare.

Välkommen på Informationsträff om utbildningen Se datum här

Fakta om utbildningen

Utbildningen kombinerar träffar i Ramlösa (20 dagar fördelat under året) med upplevelser och att läsa litteratur hemma.

Alt 1: 4 dagar x 5 träffar, (2 träffar höst+ 3 träffar vår)
Alt 2: 2 dagar x 10 träffar (1 gång i månaden)

Diplomering: Diplomerad regressionsterapeut

Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform.
Detta året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi.

Grundsyn

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.

Ex på innehåll:

Teori:
Barndomens påverkan på nuet(psykologi),
Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss,
Iscensättning/återskapelse –livets och psykets/själens egna reparationssystem till helande.
Objektrelationsteorin
Anknytningsteorin.
Regressionsterapi både utifrån ett transpersonellt och psykodynamiskt perspektiv
Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform.
Regressionstekniker (Tidigare liv/Symboliska liv, Emotionella och Fysiska resan, Delpersonligheter, Barndom-Minnenas hus, Intergrerade regressioner mm)
Alternativterapeutiska och Psykologiska förklaringsmodeller
Roller och mönster. Delpersonligheter och olika psykiska försvar.
Att förändra tankar och förlösa känslor.
Empati och förlåtelsen.
Sekretess. Etik. Dokumentation.
Det första samtalet - mötet. Uppföljning av regressionsterapin.
Starta upp som terapeut. Tips och råd.
Redovisning av kurslitteratur.
Egen arbete.

Erfarenhetsbaserad kunskap:
Egenterapi i grupp.
Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer.
Djupavslappning, meditation, visualisering i terapi.

Grupperna består av max 9 deltagare då det ska finnas stort utrymme till varje persons upplevelser.

Man blir diplomerad regressionsterapeut.
Efter utbildningen kan man gå vidare 1 ½ år till att bli diplomerad Samtal (SER) terapeut. Läs mer här

Läs mer om utbildningen i dokumenten och i länkarna nedanför.
Om serterapin
Priser
Anmälan
Datum för utbildnings start
Röster om utbildningen