serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Bli diplomerad samtal (SER) terapeut

Bli diplomerad Samtal(SER)terapeut 2 ½ år

Vill du göra en förändring i ditt liv? Då är detta rätt utbildning för dig. Vill du hjälpa andra att hitta rätt i livet? Då är du välkommen att bli SER-terapeut.
En SER-terapeut är en diplomerad samtalsterapeut som har mer än samtalet i sin verktygslåda.
Samtalsterapi
EFB-metoden
Regressionsterapi

SER-terapeuten använder sig av det inre bildspråket i terapin (man SER i terapin), visualisering i samtalet, bildterapi, drömmar, symbolisering och regressionsterapi. Som SER-terapeut använder du dig även av den kroppsorienterade terapiformen EFB i kombination med mindfulness.

Serterapeutiskt perspektiv

Serterapi bygger på den integrativa psykologin. Vi kombinerar den psykodynamiska, humanistiska, existentiella och transpersonella psykologin tillsammans med iscensättningsperpektivet och det kroppspsykoterapeutiska synsättet. I den Ser-terapeutiska processen arbetar vi integrativt, vilket innebär att vi kombinerar olika metoder och psykologiska teorier. Vi förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och terapi.

Förkunskaper

För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya inom detta område till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är en yrkesutbildning och kan även vara ett komplement för de inom sjukvård, hälsa, friskvård, behandlingsarbete, terapi, personal och pedagogiska yrken.

Yrkesutbildning

För dig som inte har grundläggande kunskaper i psykologi kommer utbildningen med sin kombination av teori och praktik få dig att växa som människa och terapeut.

Kompetenshöjande

För dig som är leg psykolog, leg psykoterapeut, socionom, beteendevetare, vårdpersonal, pedagoger eller liknande, är detta ett komplement och ett kompetenshöjande till din grundutbildning.

Rehabiliterande och självutvecklande

Första året i utbildningen kan även du gå som:

• är intresserad av personlig utveckling.
• behöver rehabiliteras efter eller under en sjukskrivning.

Det som krävs av dig är att du måste också ha ett intresse av andras människors utveckling och kunna öva på terapeutrollen under året. Utbildningen bygger på att man övar och växlar roller mellan terapeut, klient och bisittare.

Välkommen på Informationsträff om utbildningen Se datum här

Fakta om utbildningen

Utbildningen kombinerar träffar i Ramlösa med upplevelser och att läsa litteratur hemma.

År 1

20 dagar fördelat under året.
Alt 1: 4 dagar x 5 träffar, (2 träffar höst+ 3 träffar vår, i anslutning till helg)
Alt 2: 2 dagar x 10 träffar (1 gång i månaden)
Diplomering: Diplomerad regressionsterapeut

År 2

18 dagar fördelat under året.
3 dagar x 6 träffar (3 träffar höst +3 träffar vår)
Diplomering: Ingen diplomering

Sista terminen

9 dagar fördelat under det sista halvåret.
3 dagar x 3 träffar (antingen vår eller höst)
Diplomering: Diplomerad samtalsterapeut, EFB-terapeut och SER-terapeut

Innehåll

År 1

Första året till att bli Samtalsterapeut (SER terapeut)
I det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi.

Ex på innehåll:

Teori:
Barndomens påverkan (psykologi),
Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss,
Iscensättning/återskapelse – psykets egna reparationssystem till helande.
Objektrelationsteorin
Anknytningsteorin.
Roller och mönster. Delpersonligheter och olika psykiska försvar.
Att förändra tankar och förlösa känslor.
Empati och förlåtelsen.
Sekretess. Etik. Dokumentation.
Det första samtalet - mötet. Uppföljning av regressionsterapin.
Starta upp som terapeut. Tips och råd.
Redovisning av kurslitteratur.
Egen arbete.

Erfarenhetsbaserad kunskap:
Egenterapi i grupp.
Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer.
Djupavslappning, meditation, visualisering i terapi.

Första året finns det möjlighet att gå på vardag eller helg. Grupperna år 1 består av max 9 deltagare då det ska finnas stort utrymme till varje persons upplevelser.

Man blir diplomerad regressionsterapeut och har nu gått steg 1 i att bli samtalsterapeut.

År 2

I det andra året läggs fokus på samtalsterapin och sin terapeutroll. Under det andra året lär man sig processen i att ha en klient en längre tid i terapi. Det man lärt sig det första året i steg 1 knyts här samman. Integrering mellan eget upplevt och teorin är i fokus i hela utbildningen. Övningar sker i grupp och individuellt. I samtalet används till exempel visualisering, bildterapi, symbolterapi och drömmar.

Förkunskaper: Grundkrav för att komma med i utbildningens år 2 är att man gått År 1 regressionsutbildningen.

Träffarna är på vardagar:
Sex stycken träffar på tre dagar (måndag - onsdag) under ett år (18 heldagar).

Utbildningen är upplevelsebaserad. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna

Exempel på lektioner:

Samtalspedagogik/terapeutrollen
Samtalsprocessen
Psykologiska teorier och deras synsätt på människan . Den integrativa psykologin SER terapin bygger på.
Våra behov
Familjen och nätverket –att leva i ett system
Ditt inre barn
Delpersonligheter, våra överlevnadsmekanismer
Våra Känslor, sorg, aggressivitetens olika ansikten, skam, skuld, rädsla, glädje
Högkänslighet, introvert - extrovert, Offer – Förövare
Ansvar, viljan, vårt högre själv, positiv psykologi
Drömterapi, att genom sina drömmar få en djupare förståelse för sig själv och att hjälpa klienten till förståelse. Ullmans teorier /Grupprocess och den individuella förståelsen för sina egna drömmar /drömmarnas alkemi
Den djupare relationen som skapas mellan klient och terapeut. När terapeuten är verktyget. Gyllenstens integrativa psykologi
Symbolisering i teori och praktik. Arketyper, symboler, sagor . Ni tittar på varför vissa sagor och symboler berört er.
Bildterapi - När orden inte räcker till eller är ett hinder så blir bilden ett sätt att förmedla sig.
Skriftlig redovisning av kurslitteratur och hemuppgifter.
Praktiska övningar i (bild, drömmar, samtalet, lyssnandet, m.m.) som klient och terapeut eller i grupp.

Sista terminen

Den sista terminen fördjupas kunskapen som samtalsterapeut. Under detta halvår lär man sig om behoven, mindfulness och EFB-metoden. Praktisk övning blandat med reflektioner. Efter tredje delen blir man diplomerad samtalsterapeut och EFB-terapeut. Du har nu uppfyllt kraven till att bli diplomerad SER-terapeut.

Exempel på lektioner:

Psykiatri – ex: depression, missbruk, socialfobi, personlighetsstörningar
Vår skugga, vårt ego och våra psykiska försvar
Existentiell psykologi
Mindfulness och Energi Flow Breathing

Du övar på
EFB i grupp,
EFB individuellt,
EFB i kombination med mindfulness.
Att använda intuitionen och närvaron i terapin

Diplomering: Samtalsterapeut, EFB terapeut och SER terapeut

Läs mer om utbildningen i länkarna nedanför.
Om serterapin
Priser
Anmälan
Datum för utbildnings start
Röster om utbildningen
Läs vår broschyr här