serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Är psykopati genetiskt eller från det sociala arvet? Föds vi onda eller goda?

Det största kännetecknet för en psykopat är bristen på känslor och empati, även om de vet skillnaden mellan "fel och rätt " så är de utan skam, skuldkänslor och ånger när de gör eller gjort något. De kan säkert säga att de ångrar sig om det passar deras syften men ej känna det. En psykopat kan fungera i samhället, både ha arbete och familj. Det är personerna runt om psykopaten som blir drabbade, de kan ställa till med mycket "problem" som chef, arbetskollega eller partner. De brukar vara specialister på att manipulera sin omgivning och en typisk känsla när man har med psykopaten att göra är att man tror sig vara "galen". De manipulerar och skuldbelägger, är man då en reflekterande och ansvarsfull människa så tar man lätt in vad som sägs och tror det är fel på en själv.

Hares lista över kriterier för psykopati
Patienten ges 1 poäng för de egenskaper som överensstämmer väl med personligheten och 2 poäng för de som överensstämmer mycket väl. Summan av dessa poäng kan bli som mest 40. Gränsen för psykopati går vid ett sammanlagt poängtal på 30 eller mer.

 Talför/ytlig charmig
 Förhöjd självuppfattning/grandios
 Behov av spänning/blir lätt uttråkad
 Patologiskt lögnaktig
 Bedräglig/manipulativ
 Saknar ånger och skuldkänslor
 Flackt, ytligt känsloliv
 Kall/bristande empatisk förmåga
 Parasiterande livsstil
 Bristande självkontroll, tex. lättväckt aggressivitet
 Promiskuöst eller/och egoistiskt sexualliv
 Tidiga beteendeproblem (före 12 års ålder)
 Saknar realistiska, långsiktiga mål; agerar kortsiktigt och kan inte planera på lång sikt
 Impulsiv
 Ansvarslöshet, tex som förälder eller chef
 Tar inte ansvar för sina handlingar
 Många kortvariga äktenskapsliknande förhållanden
 Ungdomsbrottslighet (före 15 års ålder)
 Överträdelse av villkorad frigivning/utskrivning, begår till exempel nya kriminella handlingar under permission
 Kriminell mångsidighet, flera typer av lagbrott

Enligt Alice Millers böcker I begynnelsen var uppfostran och Det självutplånade barnet så föds vi inte onda utan det är uppfostran som gör oss till de vi är. Idag vet forskarna att det även kan finnas genetiska orsaker finns till varför vissa blir psykopater. I BBC dokumentären What makes us good or evil? så upptäcker en av forskarna att han har samma gener och hjärna som en psykopat, men har inte blivit en mördare. Så vad skiljer? Forskaren trodde själv att skillnaden ligger i att han haft en kärleksfull uppfostran, så även om han inte kan känna empati utan har en väldigt kall sida så har hans uppfostran hjälpt honom i att inte utveckla kriminalitet.

Vetenskapens värld sände BBC dokumentär den 2/4, 6/4 och 7/4 2012 i SVT2 (tyvärr finns den inte längre på SVTplay, men den finns på youtube utan svensk text.
"Vem är psykopat? Det finns förändringar i hjärnan hos psykopater, som kan förklara varför de verkar sakna moral. Men alla psykopater blir inte massmördare, tvärtom har en del fördel av sina speciella egenska...per. I den här filmen från BBC använder sig forskarna av allt från magnetkameror till blodprov för att hitta kroppsliga förklaringar till ondska. De har studerat hjärnorna hos massmördare och jämfört dem med andra på jakt efter vad som skiljer dem från andra. Och visst hittar de avvikelser, men de upptäcker också att människor med exakt samma avvikelser finns mitt ibland oss. Dessutom letar man efter den mänskliga moralen - när lär sig ett barn vad som är rätt och fel? " (från SVT sida/ Vetenskapensvärld)

What makes us good or evil? Del 1
What makes us good or evil? Del 2
What makes us good or evil? Del 3
What makes us good or evil? Del 4

Artikel på SVT Psykopater kan inte hjälpas till empati

Efter att SVT visade filmen "Vem är psykopat?" (Vetenskapens värld i SVT2) så svarade Märta Wallinius, psykolog, forskare och anställd inom rättspsykiatrin, på SVT.se-besökarnas frågor om psykopater och psykopati. Här kan du läsa hela chatten.

Tillbaka
Pusha