serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Bildterapi på schemat

Vi har haft bildterapi i utbildningen dessa dagar. Bildterapi som process kan vara helande och användas till exempelvis: Stressrelaterade tillstånd kan mildras, att uttrycka och bearbeta svåra, överväldigande upplevelser, att utforska och lära känna sig själv. Från och med 2012 har vi även bildterapi i kortare kurser, för er som vill göra en inre process. Se datum i kalendern eller läs mer om kursen här

Tillbaka
Pusha