serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Den mänskliga andliga evolutionen - en väg till känslomässig läkning?

Känslor är en fundamental, subtil energi som existerar som ett flöde eller i hållen form. Känslor innehar en enorm kraft, universums största? Uppsatsen presenterar alternativa förklaringar till hur vi människor kan uppnå läkning och helande genom att göra och att vara. Vi förändrar och omskapar oss själva genom att arbeta med oss själva och våra osynliga dimensioner samt genom varandet och integrering av universell elektromagnetisk ljusenergiinformation. Detta innefattar också vår andliga utveckling med ett perspektiv på de stora livsfrågorna som uppkommer i kölvattnet: Vem är jag? Var kommer jag ifrån? Vad gör jag här?
En uppsats utifrån ett transpersonellt/andligt perspektiv av Lotta Naess
Den mänskliga andliga evolutionen uppsats av Lotta Naess SERvt12

Tillbaka
Pusha