serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Förlåtelse

En av dagarna i utbildningen så tar vi ett varv där deltagarna får berätta vad ordet förlåt betyder för dem. För vissa betyder det inte så mycket men för vissa är detta ord väldigt laddat. Betydelserna varierar enormt och det är så viktigt att var och en av oss får ha vår syn och känsla för ordet i linje med ”vår sanning”.
Att förlåta kan ibland vara omöjligt, för hur kan man förlåta någon som gjort en väldigt illa. Hur kan man förlåta den som satt djupa sår, eller den som ärrat en för resten av livet? Man behöver inte förlåta. Vill man inte eller kan man inte så behöver man inte. Det kan vara befriande att veta. Ingen förutom du bestämmer om du skall förlåta eller inte.

Men det finns en annan sak man kan göra. Man kan försöka släppa taget om händelsen. Detta för att komma vidare, komma vidare för sin EGEN skull och INTE för förövarens skull. Ibland fastnar man i att någon gjort en illa, man vill inte förlåta och man ältar händelsen om och om igen. Den ligger som ett hinder på ens väg och man kan inte riktigt ta sig genom eller över det. Att processa det som hänt, dvs förstå sin egen känsla, sitt behov och i vissa fall förstå ATT man utsatts för en förövare, och sedan släppa taget om det. Det gör att man blir friare från det som hänt. Om man inte släpper taget så är man fast med sin förövare som kanske kommer vara ett hinder för en resten av livet. Att en förövare tagit för sig av ditt liv under en sekvens eller under en period av ditt liv är illa, låt inte din förövare få ta mer tid av dig, processa och släpp sedan taget.

Frågor du kan reflektera över: Vad betyder förlåt för dig? Vill du förlåta någon? Vill du släppa taget om någon eller något? Hur säger du förlåt när du gjort någon illa?
Vill du komma i kontakt med oss så når du oss på mailen eller på telefon 042-213600.

Tillbaka
Pusha