serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Lucka 22. Till dem utan hem.

Lucka 22 - 22 december
Att vara hemlös i Sverige 2020. När orden inte räcker till då agerar vi istället och skänker en slant till Hemlösas hus i Helsingborg. Du kan göra skillnad du med, hitta en organisation i din stad som stöder hemlösa.

Tillbaka
Pusha