serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Ny bok ute.

Kroppen i psykoterapi med Energi Flow Breathing Författare Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv. Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i psykoterapi, genom just kroppen. Men känslor och behov är inte något som går att tänka sig fram till. De är fysiska i sina uttryck. De känns i kroppen. Detta är en bok för alla som jobbar med människovårdande yrken.

Exempel på kapitel:
Kropp och psyke
Behovsorienterad, integrativ behandling
Inre psykisk konflikt
Kroppens signaler
Tryggt och otryggt schema
Hjärnan ett socialt organ
Kroppsspänningar och hypotoni
Andning
m.m
Här kan du köpa den

Tillbaka
Pusha