serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Om Utmattningssyndrom - Utbrändhet

Syftet med min uppsats är att jag som SER-terapeut vill förstå en klient som har drabbats av utmattningssymptom, stress, utbrändhet eller som det mer populärt kallas ”att gå in i väggen”.
Vilka är de bakomliggande orsakerna ur ett SER-terapeutiskt perspektiv och vilka redskap kan man använda sig av i terapin? Kan SER-terapin hjälpa den som drabbats av utmattningssyndrom?
En uppsats om Utmattningssyndrom av Lena Isberg SERht12

Tillbaka
Pusha