serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Plats kvar den 31 mars

Start Våren 2022 SER-utbildningen
Vi startat två gruppen, 28 mars och 31 mars.

Rh2222 Helggrupp – Regressionsterapi, Steg 1, Start 31 mars 2022
Utbildningen ligger över helg, kl 9-16, 5 träffar
31 mars -3 april, 28 april – 1 maj, 9 - 12 juni, 25 - 28 augusti, 17 - 20 november

Rd2222 Daggrupp – Regressionsterapi, Steg 1, Start 28 mars 2022
Utbildningen ligger på måndag-tisdag kl 9-16, 10 träffar
28-29 mars, 25-26 april, 23-24 maj, 13-14 juni, 15-16 augusti,
29-30 augusti, 19-20 september, 10-11 oktober, 7-8 november, 5-6 december.

Tillbaka
Pusha