serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Platser kvar på Tarotkursen

Lär dig Tarotkortens betydelse

Två dagars kurs 21-22 oktober 2022
Kursen finns både som distanskurs och på plats.
Symboler och berättelser från livets med och motgångar gör korten levande. En spännande och självutvecklande kurs med mycket igenkännanden från sitt liv
Du lär dig förstå tarotkort utifrån ett psykologiskt, transpersonellt och självutvecklande perspektiv, Den grekiska mytologins gestalter symboliserar olika skeenden i livet. Berättelser gör att du lättare minns vad de olika korten står för. Du lär dig stora, lilla Arkanan och olika läggningar, dvs hur du kan använda dem. Läggningar som täcker in olika områden i livet. Anmälan och information.

Tillbaka
Pusha