serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Psykosomatiska sjukdomar

När själens smärta blir fysisk

I denna uppsats får Du läsa om hur en psykosomatisk sjukdom uppstår, vad som händer med kroppen när man drabbas, hur prognosen ser ut för den drabbade och hur möjligheterna ser ut till att bli fri den psykosomatiska sjukdomen via traditionell vård och via det alternativa behandlingssättet.

Jag presenterar även sjuksköterskans kontra läkarens syn på hur vården tar hand om en person med psykosomatisk sjukdom, vilket ”typ” av människor som lättare drabbas och slutligen mina egna ord om vad jag, som blivande SER-terapeut, tänker och tycker i frågan.

Psykosomatiska sjukdomar av Kristina Bergius SERvt12

Tillbaka
Pusha