serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Psykosomatiska symtom

En uppsats om Psykosomatiska symtom
En sund kropp i en sund själ. Kroppslig värk, i själva verket ångest och oro?

I min uppsats kan du läsa om hur psykosomatiska symtom uppstår, vad som händer i kroppen när man drabbas, hur prognosen ser ut för den drabbade, om det här problemet har ökat, och hur vi kan bli fria från problemet. Jag behandlar även kiropraktorns syn på problemet med psykosomatiska symtom och slutligen mina egna ord om vad jag, som blivande SER-terapeut kan göra för personer med dessa symtom.

En uppsats om Psykosomatiska symtom av SER-terapeut Astrid Mellqvist (SERvt16)

Tillbaka
Pusha