serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Skam & Rädsla våra grundkänslor

Skam & Rädsla
(läs gärna inlägget om känslor som publ. den 29/11)

Skam:
Att känna skam. Skammen kommer liksom de andra känslorna i nyanser, att känna sig förödmjukad, kränkt, löjlig, förnärmad, värdelös, dum, otillräcklig, skuldbelagd, utstött, nedvärderad, underlägsen, oviktig, generad, oduglig. Det finns så klart flera nyanser, listan kan göras lång.
Någon av dessa nämnda nyanser av skam har nog alla upplevt någon gång. Dessa känslor uppstår när vi är tillsammans med andra människor. Andra människor får oss att känna skam. Sen tar vi absolut med oss känslan och bär på den i vår ensamhet kanske, men den uppstår när vi är i ett sammanhang, när vi är sociala.

Egentligen är skammens uppgift att hjälpa oss att fungera i en grupp, att inte klampa över andras gränser. Skammen skall hjälpa oss att hålla tillbaka oss. Att bara köra över och pusha på när man är i en grupp gör att det blir svårt med samarbete.
MEN, har vi blivit mycket skammade som barn så blir skammen inte en hjälp för oss. Den blir ett hinder i stället och gör att vi faktiskt får det svårt när vi är i sociala sammanhang. Har någon skrattat åt oss som barn, har vi blivit förlöjligade etc så bär vi med oss det mönstret och den erfarenheten och vågar kanske inte ta plats i en grupp. Eller så har kanske den erfarenheten lärt oss att stänga av vår skam så att vi blir respektlösa, gränslösa och kör över andra. Då blir vårt mönster/erfarenhet av skam till ett hinder och det är motsatsen av det skammen vill hjälpa oss med.

Därför är det viktigt att jobba med sin skam, att genomleva den, förstå den, förstå ursprunget, var den kommer från. Så fundera på hur din skam agerar, hjälper den dig eller stjälper den dig?

Rädsla:
Rädslan, oron, som även kan uppträda i panik form, i skräck och fruktan. Alla känslor kommer i ett spektra och så även denna. Rädsla kan se olika i men grunden är den samma. Rädslan skyddar oss från att råka illa ut, den varnar oss för fara. Rädslan håller oss tillbaka, skyddar oss och även denna känsla är något som skall vara bra för oss. Den ska hjälpa oss.

MEN, även här kan vi ha blivit pålagda onödig rädsla av andra. Vi har sett och upplevt andras rädslor och gjort dem till våra. Speciellt som barn då vi inte kunde förstå om rädslan var sann eller inte. Att exempelvis se sin mamma skräckslagen över en spindel, den rädslan är inte sann (om vi bor i Sverige där spindlar inte är farliga). Men mamma var rädd och då blir det sant för oss att spindlar är farliga. Vi får en rädsla påklistrad hos oss, hur många andra sådana rädslor har fastnat på oss?

Att möta rädslor, titta på dem och genomleva dem är av stor vikt. Vi kan frigöra oss från onödiga rädslor genom att göra det omedvetna medvetet.
Hur har du det med rädslor? Vad är du rädd för? Hindrar rädslorna dig i ditt liv? Eller är rädslorna sunda och skyddar dig? Borde du känna mer rädsla än du gör, behöver du skydda dig mer?

Vill du komma i kontakt med oss? Sänd ett mail eller ring oss på 042-213600.

Tillbaka
Pusha