serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Slut på min lycka

att mista en nära anhörig genom självmord

Ett självmord är en onaturlig död, där man som anhörig inte har någon chans att sitta på sängkanten, hålla handen och ta farväl under ett stilla insomnande. Det är en brutal och chockartad upplevelse för de närstående, som kan kompliceras ytterligare om kroppen inte hittas, eller om kroppen är svårt sargad. Självmord väcker mycket starka känslor av skuld och rädsla.

I uppsatsen beskrivs krisens fyra faser, myter om sorg, att möta människor i kris, krisstödets målsättning och innehåll och stödinsatser i samhället. I resultatet presenteras de fem intervjuer som genomförts utifrån krisens fyra faser för att få svar på hur människor reagerar när de mist en närstående genom självmord, om de erbjudits någon hjälp från samhället, familj eller vänner, vilken typ av hjälp de i så fall fått. Slutligen förs en diskussion om hur man som SER terapeut kan jobba med de närstående.

Sorgen är individuell och för att komma tillbaka till livet till den så kallade nyorienterings-fasen krävs att man bearbetar sina upplevelser och släpper fram sina känslor. Några av de verktyg som man kan använda sig av för att komma igenom sorgen är ta avsked av den döda, att samtala med en terapeut, måla, skriva eller utöva mindfulness.

Uppsats om att mista en nära anhörig genom självmord av Anna Sundkvist Kräutner SERvt12

Tillbaka
Pusha