serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Traumats dialektik

Graden av traumatisering påverkas av en rad faktorer. En traumatisk händelse behöver inte nödvändigtvis leda till långsiktiga besvär. En bra livssituation, tillräckliga inre resurser och en fungerande omgivning kan leda till att individen kan återgå till en väl fungerande vardag och även i vissa fall uppleva att man utvecklats som människa.
Den traumatiserade behöver tala med människor om sin upplevelse, sina tankar, känslor och farhågor. Vid svårare trauman räcker oftast inte släkt och vänner till utan man behöver någon form av professionellt stöd med kunskaper inom området. Det finns psykoterapimetoder. som använder sig av konst, musik och andra uttrycksformer för att gestalta traumatiska minnen. SERterapi är en metod.
Uppsats om trauma av Ingrid Nilsson SERvt13

Tillbaka
Pusha