serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Trygg anknytning som vuxen

Trygg anknytning som vuxen– Bättre sent än aldrig
I min uppsats har jag valt att fokusera på vad i vår uppväxt som påverkar vilken riktning vårt liv tar. Vilket ansvar har jag och vilket ansvar har andra? Vad kan jag göra för att förändra det som inte fungerar i mitt liv? Vi kan inte leva om våra liv men vi kan välja att möta, ta fram och bearbeta det som ligger dolt i vårt omedvetna. Vi kan välja att förändra den del av vårt liv som ligger framför oss. SER-terapins synsätt och alternativa metoder kan vara en mycket givande behandlingsform för den som vill reparera det som på olika sätt gjort oss illa.

”En människas historia kan inte göras om, men den kan berättas på olika sätt” Dostojevskij, Bröderna Karamazov

Trygg anknytning som vuxen– Bättre sent än aldrig, en uppsats av SER-terapeut Ann-Sofi Pessa

Tillbaka
Pusha