serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Vår inre skugga

Idag har vi vår inre skugga och våra psykiska försvar på schemat. Skuggan är delar av oss vi inte vill se eller erkänna. Oftast använder vi det psykiska försvaret projicering för att slippa se våra skuggor, dvs vi lägger ut det/ projicerar det på andra.

"Vi kan alltså inte komma undan vår Skugga. Istället för att erkänna att Skuggan finns och att dess innehåll tillhör oss själva så värjer vi oss mot den. Vi förnekar Skuggan och projicerar hellre dess karaktärsdrag utåt, dvs vi tillskriver människor i omgivningen de fördömda egenskaper som vi själva har."
Ett citat från leg. psykolog Annika Tibblins föreläsning om skuggan

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." (Jung 1995, s124)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad och oförstådd." (Jung 1981, s173)

Tillbaka
Pusha