serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Vår utbildning och terapi handlar om känslomässig läkning

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.

Jag rekommenderar en av de böcker vi har i vår kurslitteratur som förklarar bearbetningsprocessen på ett bra sätt. Jean Jensons ” Att återerövra sitt liv: en guide till bättre relationer och känslomässig läkning”

Trevlig läsning önskar Anki Persson, Rektor

Tillbaka
Pusha