serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

juni 2021

Natur- Skogsterapi - ”Skogsbad” i kombination med SER - terapi och dess betydelse för människans självläkning en uppsats av Ulla Wilsson

Jag har vuxit upp på ett lantbruk med skogsbruk, jordbruk och djurhållning som sin försörjning. Med skogen och naturen utanför knuten har jag helt automatiskt tagit till mig vad den har att ge. Att se helheten och sammanhang, då man följer årstidernas växlingar. Att kunna lägga märke till olika kretslopp i växters och djurs cykler.

Jag vill vara en väckarklocka för att vi har naturen gratis. Vi har möjlighet att få så mycket av den i form av rörelse, intryck, vila, energi och kravlöshet. Vi alla i Sverige har detta strax utanför knuten eller i alla fall på överkomligt avstånd. Alla kan njuta av den, gammal som ung, speciellt i Sverige, då vi har allemansrätten. Naturen dömer inte, bryr sig inte om samhällsstatus, hudfärg eller annat. Du kan vara som du är.

Naturterapi ”skogsbad” är en växande terapirörelse över hela världen. Forskning om hur naturen påverkar människan sker över hela världen. Forskningen visar på en enad bild av att naturen har god påverkan på människan, såväl psykiskt som fysiskt.
Under min utbildning till SER terapeut har jag funderat kring hur man skulle kunna dra nytta av naturterapi i kombination med SER terapi (Samtalsterapi, Energy Flow Breathing terapi och Regressionsterapi). Det finns bland annat en grundläggande tanke i båda terapiformerna, att man går till grunden för att hitta läkning. Finns ett uttryck ”back to nature” vilket representerar att människan är en del av naturen och mår väl av att vistas i den. SER terapin står också för att gå tillbaka till grundorsaken och känslorna kring dessa. Kan detta bli en kombination som är läkande?

Natur- Skogsterapi - ”Skogsbad” i kombination med SER - terapi och dess betydelse för människans självläkning en uppsats av Ulla Wilsson

2021-06-21 12:23
2021-06-21 12:23

Tarotkurs Vi träffas en helg , den 7-8 augusti 2020 Kl 9-15.
Nu kör vi på Zoom och på plats samtidigt så du kan välja på antingen att komma till oss i Ramlösa och gå kursen eller ta den på på Zoom/distans
Symboler och berättelser från livets med och motgångar gör korten levande. 
Läggningar som täcker in olika områden i livet. En spännande och självutvecklande kurs med mycket igenkännanden från sitt liv
VÄLKOMNA
mer information om kursen

2021-06-18 12:36
2021-06-18 12:36