serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Böcker

nov
30

Vad är personlig utveckling? Ett stort brett område men syftet är att se sig själv i relation till andra. Se vad man själv skapar kring sig. I relationer är man ALLTID med och skapar, fast man kan tycka att felet var helt den andres. Personlig utveckling är att flytta fokuset från andra och börja se sig själv. Se sig själv och sin bakgrund för att kunna förstå sin nu situation och gå framåt utan en massa onödiga konflikter och drama.

Är du som läser detta intresserad av att påbörja din ”resa”, din personliga utveckling, så finns det flera sätt att gå till väga.
Man kan ex börja läsa självhjälpsböcker, lyssna på poddar, det finns många bra. Man kan även börja med meditationer för att titta inåt för att möta sig själv.
Sen kan man också gå i terapi. Vem som helst kan gå i terapi. Man behöver inte ha ”bekymmer eller problem”, man kan få insikter om sig själv fast man mår bra. När man bestämt sig för att gå i terapi så finns det många olika typer av terapi både inom den vetenskapliga psykologin men det finns även terapi i den alternativterapeutiska världen.

SER-terapi heter terapiformen vi bedriver, den ligger inom båda områdena. Och detta gör SER-terapin unik. Vi jobbar med känslor och iscensättningsperspektivet som en grund. Men fast vi inriktar oss på känslor så utesluter vi inte det kognitiva, medvetandegörandet. Det är en del av iscensättningen. Vi medvetandegör, genomlever känslor och skapar nya sätt att agera.
SER-terapeuten använder samtalet, regressioner, vårt inre bildspråk/våra symboler, drömmar, Efb-andning, ser anknytningsmönster mm. Allt för att medvetandegöra och för att känna/nå känslor.

Under kommande månad kommer vi att ge dig blänkare om SER-terapi, och SER-terapi är svårt att beskriva, den måste få upplevas. Därför kommer vi ge dig värdecheckar på de olika verktygen som finns i SER-terapin så att du kan få prova vår terapiform.
Och om inte denna typ av terapi passar just dig så finns det massor av andra terapiformer. Våga prova olika för att hitta den rätta för dig. För det ÄR värt det och DU är värd det. Ge dig själv detta som julklapp.

Boktips för dig som vill börja med att läsa en självhjälpsbok: Lysa med eget ljus, B.Gyllensten & G.Olsson.

sep
27

Kroppen i psykoterapi med Energi Flow Breathing Författare Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv. Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i psykoterapi, genom just kroppen. Men känslor och behov är inte något som går att tänka sig fram till. De är fysiska i sina uttryck. De känns i kroppen. Detta är en bok för alla som jobbar med människovårdande yrken.

Exempel på kapitel:
Kropp och psyke
Behovsorienterad, integrativ behandling
Inre psykisk konflikt
Kroppens signaler
Tryggt och otryggt schema
Hjärnan ett socialt organ
Kroppsspänningar och hypotoni
Andning
m.m
Här kan du köpa den

sep
10

Idag har vi vår inre skugga och våra psykiska försvar på schemat. Skuggan är delar av oss vi inte vill se eller erkänna. Oftast använder vi det psykiska försvaret projicering för att slippa se våra skuggor, dvs vi lägger ut det/ projicerar det på andra.

"Vi kan alltså inte komma undan vår Skugga. Istället för att erkänna att Skuggan finns och att dess innehåll tillhör oss själva så värjer vi oss mot den. Vi förnekar Skuggan och projicerar hellre dess karaktärsdrag utåt, dvs vi tillskriver människor i omgivningen de fördömda egenskaper som vi själva har."
Ett citat från leg. psykolog Annika Tibblins föreläsning om skuggan

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." (Jung 1995, s124)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad och oförstådd." (Jung 1981, s173)

jun
15

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.

Jag rekommenderar en av de böcker vi har i vår kurslitteratur som förklarar bearbetningsprocessen på ett bra sätt. Jean Jensons ” Att återerövra sitt liv: en guide till bättre relationer och känslomässig läkning”

Trevlig läsning önskar Anki Persson, Rektor