serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Böcker

sep
27

Kroppen i psykoterapi med Energi Flow Breathing Författare Bertil Gyllensten och Görgen Olsson

Den här boken betonar vikten av att arbeta med de kroppsliga uttrycken vid psykiska problem och de möjligheter och utmaningar som finns i ett sådant perspektiv. Det är en självklarhet att betona att känslor och behov är något vi upplever i kroppen. Trots det är det inte lika självklart att närma sig detta i psykoterapi, genom just kroppen. Men känslor och behov är inte något som går att tänka sig fram till. De är fysiska i sina uttryck. De känns i kroppen. Detta är en bok för alla som jobbar med människovårdande yrken.

Exempel på kapitel:
Kropp och psyke
Behovsorienterad, integrativ behandling
Inre psykisk konflikt
Kroppens signaler
Tryggt och otryggt schema
Hjärnan ett socialt organ
Kroppsspänningar och hypotoni
Andning
m.m
Här kan du köpa den

sep
10

Idag har vi vår inre skugga och våra psykiska försvar på schemat. Skuggan är delar av oss vi inte vill se eller erkänna. Oftast använder vi det psykiska försvaret projicering för att slippa se våra skuggor, dvs vi lägger ut det/ projicerar det på andra.

"Vi kan alltså inte komma undan vår Skugga. Istället för att erkänna att Skuggan finns och att dess innehåll tillhör oss själva så värjer vi oss mot den. Vi förnekar Skuggan och projicerar hellre dess karaktärsdrag utåt, dvs vi tillskriver människor i omgivningen de fördömda egenskaper som vi själva har."
Ett citat från leg. psykolog Annika Tibblins föreläsning om skuggan

"Detta är det första modprovet på den inre vägen, en prövning som är nog för att avskräcka de flesta, ty mötet med sig själv hör till de mera obehagliga ting man undgår så länge man kan projicera allt negativt på sin omgivning. Om man är i stånd att se den egna skuggan och stå ut med vetskapen om den, så är en liten del av uppgiften löst: man har då åtminstone lyft upp det personligt omedvetna till medvetandets nivå.." (Jung 1995, s124)

"Mörkersidan blir en fiende, endast om den blir ignorerad och oförstådd." (Jung 1981, s173)

jun
15

Utifrån vårt synsätt så måste vi bearbeta de känslor som vi som barn tryckt undan. Våra psykologiska mönster, handlingar och relationer kan inte förändras på ett hållbart sätt om vi inte bearbetar den känslomässiga smärtan vi en gång förtryckt. Terapin och utbildningen handlar både om att se och förstå våra beteenden, känslor och tankar men mest av allt ett genomlevande och bearbetande av den känslomässiga smärtan.

Jag rekommenderar en av de böcker vi har i vår kurslitteratur som förklarar bearbetningsprocessen på ett bra sätt. Jean Jensons ” Att återerövra sitt liv: en guide till bättre relationer och känslomässig läkning”

Trevlig läsning önskar Anki Persson, Rektor