serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Serterapi

feb
13

I Helgen hade Leg Psykolog och symbolterapeut Annika Tibblin en fördjupning kurs för SER-terapeuter.

Om kursen:
Första helgen att möta vår mörka skuggsida med hjälp av musik-, sago- och dansterapi samt bild och gestaltterapi utifrån min metod Signifikant Kulturterapi.
Vi upptäcker vad vi lärt oss att ogilla, undvika och fördömer och nedvärderar hos oss själva och andra människor. Det som känns skrämmande och hotfullt.

Andra helgen att möta vår ljussida, den "ljusa skuggan"; med hjälp av musik-, sago- och dansterapi samt bild och gestaltterapi utifrån min metod Signifikant Kulturterapi. Vi utforska vår dolda outvecklade potential och resurs, våra möjligheter - vår ljussida, det ljusa, kärleksfulla, respektfulla, bejakande glädjefyllda som vi kanske inte låtit få ta plats och låta den utvecklas och blomma!

Några ord från SER-terapeuter om helgen
"Ska sova snart på soffan i Malmö... är salig av befrielsen från en ruskig iscensättning och lycklig av mitt kärleksfulla öppnande av en annan del av mig ❤ tillsammans med fantastiska SER-terapeuter och Annika Tibblin på SER-akademin"......SER-terapeut Åsa Nyvell

"På väg hem till Stockholm och Åkersberga efter ännu en fantastisk helg i Ramlösa. Dessa tillfällen av utbildning och lärande tillsammans med andra modiga och kärleksfulla människor är för mig så oerhört värdefulla. Jag växer och expanderar varje gång och så också denna, i mötet med skuggan, den mörka och den ljusa. Via underbara Annika Tibblins vägledning och meditationer, via musik, dans, bild och symboler har det ordlösa inom mig fått utrymme. Det har fört mig genom tid och rum, till platser där mina mörka skuggor var som mörkast och skräck och förlamning hade sin hemvist. Men, det gav mig också en stor kvast att sopa rent med och en nyckel till låsta fönster så att jag kunde släppa in ljus och skratt dit in igen. Så därför sitter jag här i Hässleholm i väntan på nästa tåg, och ler. Ler än mer än jag gjorde före helgen, och pratar ordlöst med en vacker nyfiken liten pojke någonstans ifrån, som visar mig sin barnbiljett illustrerad med en bild på en tecknad buss full med vilda djur inuti. Många blickars möte och när det är dags för avsked skiljs vi åt med en vink. Från honom och hela hans fina familj. Mitt hjärta fylls av tacksamhet och rörelse och jag konstaterar än mer, att rikedom finns överallt. Det gäller bara att tacka ja och säga, Välkommen! "SER-terapeut Åsa Jönsson Tysén

dec
06

Blogginlägg av SER-terapeut Anna Finnborg.
Här berättar jag om mina 2 ½ år på SER-akademin i Helsingborg. År av glädje, tårar och fantastisk gemenskap. SER terapi i Helsingborg.

På våren under 2014 så hade jag bestämt mig. Bestämt mig för att lämna mitt relativt välbetalda jobb som säljchef inom butik. Jag hade en aning om att jag ville skola om mig och börja jobba med träning, men egentligen visste jag inte så mycket mer om framtiden just där och då. Någonstans fick jag en sådan där självklar insikt: att hur mycket jag än flyr från saker som jag tycker är jobbiga så kommer jag aldrig kunna fly från mig själv. Visst skulle jag kunna byta jobb, partner, vänner och så vidare med jämna mellanrum, men det skulle ju bara vara ett sätt att lura mig själv från att verkligen ta kontakt med mitt inre och bli medveten om mina egna känslor, mönster och beteenden........ Läs hela blogginlägget här

maj
25

Det osynliga arvet, generationsöverlöpande iscensättningar en uppsats av Åsa Jönsson Tysèn.
Vi människor är komplexa varelser som ingår i komplexa system. Vi är på så sätt både termer och summan av det komplexa. Alla har vi kropp, tanke, sinne och själ som existerar och samarbetar symbiotiskt inom oss. På liknande sätt, ingår vi i större sammanhang där allt annat runt omkring oss påverkar och har betydelse för vår existens, samtidigt som vi själva också påverkar och har betydelse för all annan existens runt omkring oss.

Om och när vi når insikt om att det är så vi måste se och bemöta oss själva och andra, kan vi hitta förståelse och svar på varför vi gör som vi gör och känner som vi känner och därur föda vårt arv till nästa generation.

Syftet med denna uppsats är för det första att ge läsaren en förståelse för vad en iscensättning är. Både som begrepp, Orsak och påverkansfaktorer— varifrån och hur en iscensättning uppkommer och Verkan — hur den verkar och påverkar oss i våra liv.
För det andra, att sätta in iscensättningen i den generationsöverlöpande kontext där både föräldern, barnet och framtida generation finns med likt länkar i en påverkanskedja. Länkar som via ärvda iscensättningar, omedvetet och oreflekterat överför negativa mönster – sätt att hantera känslor, tankar, reaktioner och beteenden, löpande från generation till generation.
För det tredje, att utifrån ett SER-terapeutiskt perspektiv, dess integrativa arbetssätt, metoder och psykologiska teorier, visa på möjligheterna till och vinsten i att synliggöra, bearbeta och bryta dessa iscensättningar, ärvda såväl som icke ärvda.

Uppsats Det osynliga arvet av Åsa Jönsson Tysén SERvt15

maj
03

Avslutningsdagen för SER-terapeuterna. Efter 2 ½ år blev det en avslutnings lunch i tisdags. Lycka till i framtiden önskar vi er alla.

mar
31

Dags att sätta igång ett nytt liv? En terapi och utbildning som förändrar.
Att läsa psykologi lär en inte alltid hur man lever den. Hos oss blir teorier något man kan använda i praktiken, i din vardag, i dina relationer och hos dig själv.
Läs mer

mar
10

Första året så övar grupperna på terapeutrollen genom att man gör regressionsterapi på varandra. Man övar på närvaro, låta klienten finnas med sina känslor, på tekniken i regression, djupavslappning, att följa sin klient och dess upplevelser. Man får också vara klienten och uppleva många olika scenarion, en djupare bearbetning av känslor och förståelse av sina egna psykologiska mönster. Allt sker i en trygg miljö med genomgång och handledning av läraren.

nov
20

Full aktivitet i grupperna. Vi pratar och bearbetar vad som väcks i vårt nu. Det som händer i Sverige och världen väcker mycket i var och en. Genom att bearbeta känslorna av maktlöshet, rädsla, ilska och sorg så blir man bättre rustad i sin vardag.

okt
07

För en kvinna är mor och dotterrelationen en av de mest intressanta relationer hon kommer att uppleva. Det är den första, grundläggande relationen och den har ofta har en stark effekt på handlingar i dina nuvarande relationer med ex. make, barn och vänner. Våra mödrar är med oss överallt, undermedvetet påverkar de vår upplevelse av världen och oss själva. Vi kan antingen reagera på livet som hon gjorde eller totalt motsatt. Under uppväxten får vi mer av vår mamma än mat och beskydd, vi formar oss själva med henne som förebild, och bygger vår kvinnlighet i relation till hennes. Döttrar får en dubbel dos av mamma, både som vårdare och förebild......
Läs uppsatsen Mor och dotter av Marie Halldén SERvt12

sep
25

En uppsats om barndomens påverkan på ett kriminellt beteende
Kriminalitet har sitt ursprung i en otrygg anknytning till föräldrar, familj, vänner, skola och samhälle. Barndomen påverkar kraftigt utvecklandet av ett kriminellt beteende och det är ofta vi som föräldrar som skapar morgondagens kriminella våldsmän.

Genom att själva inte bearbetat vår egen barndoms smärta lever det sårade inre barn kvar i oss. De flesta kriminella har ett sårat inre barn och är i grunden rädda. När de känner sig hotade eller rädda utlöses skrämmande och obehagliga minnen från barndomen.
Rädda humlor sticks uppsats av SER-terapeut Linda Alexandersson SERht13