serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Serterapi

mar
12

Vill du börja din väg mot förändring, att se dig själv i ett sammanhang? Du lär dig förstå iscensättningar/ hur vi skapar i våra relationer på grund av vår erfarenhet vi har med oss från barndom och livet. När man ser iscensättningen, ens personliga mönster och får kontakt med känslorna det väcker, så har man lättare att hantera situationer och får förståelse för hur man ska agera i olika relationer. Läs mer här...

feb
13

Regressionsterapi inklusive samtal och uppföljning för 800 kr
Vi träffas 2,15 tim för samtal och regressionsterapi. (Ordinariepris: 1500 kr för 2 ½ tim.) Gäller under hela 2015 hos terapeuterna på Akademin i Ramlösa.
Ring 042-213600 för bokning av tid.
Välkomna

okt
14

Välkommen till vår monter på följande mässor. Här kan du hämta vår broschyr och prata med SER-terapeuter.

Stockholm 25-26 oktober 2014
SER-terapeut Linda Dahlquist finns på plats på lördagen mellan 13-18 och på söndagen 10-14.
Inre Harmonimässan i Stockholm

Sundsvall 18 oktober 2014
SER-terapeut Linda Dahlquist finns på plats
Hälsomässa i Sundsvall

Helsingborg 18-19 oktober 2014
SER-terapeuter Linda Ahl Leire, Cecilia Biarner och Marie Halldén finns på plats.
Hälsomässan i Helsingborg

Huskvarna 18-19 oktober 2014
obemannad monter
Livsstilsmässan i Huskvarna

Tyvärr har vi inte möjlighet att fysiskt närvara på alla höstens mässor pga av att vi är upptagna med våra utbildningar. Men däremot finns vår broschyr med information om terapin och utbildningen att hämta i en obemannad monter på dessa mässor.

okt
07

Ta kroppen till hjälp för din inre förändring.
Att kombinera Taktil Stimulering & Samtalsterapi (SER)

Jag har utbildat mig till Socialpedagog, Taktilterapeut och SER-terapeut. I mitt arbete som terapeut anade jag att en kombination av beröringsbehandlingen Taktilterapi och Samtalsterapi gav en kraftfull mereffekt. För att undersöka detta försökte jag beskriva mina observationer, lät 5 av mina klienter som valt kombinationsbehandlingen att beskriva sin upplevelse och sökte i litteraturen efter förklaringar till detta och exempel på andras försök att kombinera beröring med samtal.

Jag beskriver att beröringen skapar trygghet och jag kontakt och en ökad anknytning och starkare tillit till mig som terapeut. Detta skapar en fin arbetsallians och trygghet i vår gemensamma forskning efter lösningar till klientens iscensättningar av strategier skapade under barndomen, vilka nu blivit till svåra tillstånd och hinder för dem.Mina slutsatser gör mig fast besluten att fortsätta arbeta med att kombinera Taktil & Samtal vilket är till stor nytta för människor som lider av kriser, psykisk ohälsa men även kroppsliga besvär som har sin grund i själsliga smärtor och blockeringar.

Åsa Nyvell SERvt12 Uppsats om att kombinera Taktil och SER-terapin

sep
28

Kvällskurs startar 1 oktober 2014
Meditation, EFB och att samtala om det som berör.
Vi träffas 6 kvällar där du kommer lära dig meditation och avslappning och förhoppningsvis få en djupare förståelse för dig själv. Kursledare SER-terapeut Anki Persson Läs mer här..

Kurs - En förändring på djupet, startar 4 oktober
4 dagar med en förändringsprocess i att börja hitta hem i sig själv och sina relationer.
I gruppen så tittar vi på relationer, beteenden, tankar, känslor och våra iscensättningar som vi skapar i vårt liv. Tillsammans med samtal, symbol, bildterapi och gestaltning förändrar vi och förlöser det som sitter fast och det som hindrar dig att leva fullt ut. Kursledare SER-terapeut Anki Persson och leg. Psykolog och Symbolterapeut Annika Tibblin Läs mer ..

sep
19

Syftet med den här uppsatsen är att belysa ämnet högkänslig personlighet utifrån ett terapeutiskt perspektiv, med SER-terapins synsätt som utgångspunkt. Jag har velat ta reda på hur högkänsliga personer fungerar samt om upplevelser i barndomen och terapeutisk behandling påverkar dem annorlunda jämfört med icke-högkänsliga.

Resultatet visar att högkänsliga personer påverkas mer av alla livserfarenheter eftersom de bearbetar tankar och känslor på ett djupare sätt än andra. Händelser i barndomen påverkar dem därför också mer och lämnar djupare spår. Många högkänsliga har också haft en svår barndom just på grund av att omgivningen inte förstod deras personlighetsdrag. De blev felaktigt etiketterade som exempelvis ”blyga” eller ”hämmade”, och kanske pressade att vara på ett sätt som passade omgivningen bättre. Samtidigt som högkänsliga som har haft en svår barndom har lättare för att bli deprimerade, blir de också lättare hjälpta av terapi, särskilt sådan terapi som går på djupet med känslor och arbetar med det omedvetna. Den kognitiva terapin är också värdefull för högkänsliga, eftersom de ofta behöver lära sig nya sätt att se på sig själva och sin historia.

Charlotte Pehrson SERht12 uppsats om högkänslighet

Tips! Boken om högkänslighet av Elaine N. Aron

aug
29

Intresserad att gå kurs i höst? Vi har olika kurser för självutveckling, kvällskurs eller helgkurser, titta in i vår kalender

jun
24

Här kan du läsa några röster från diplomerade SER terapeuter som arbetat ett tag som terapeuter och några röster från deltagare från utbildningen.

"I SER terapin ryms skrattet, gråten, ilskan och de mirakel som sker när vi vågar vara och känna"...

"I mitt arbete som samtalsterapeut på Kvinnojouren använder jag de verktyg som jag fick under min SER-utbildning dagligen"....

"Min starkaste upplevelse som ser terapeut hade jag med en kvinna som var utbränd" ....

"Jag kan se en stor skillnad på hur jag idag hanterar både mig själv och mina relationer mot för utbildningens start"....

"Utbildningen har inte bara förändrat mig, det har förändrat min omgivning också."....

Läs hela utvärderingarna här

jun
18

I massmedia kan vi läsa om vårdskandaler hur personal brister. Beror detta enbart på ekonomi? Kan bemötandet inom vården utvecklas på ett annat sätt än vad som görs idag?

Jag har tittat närmare på detta. Jag har skrivit en uppsats där man går bortom orden för att nå orsakerna till varför människan brister i sin empatiska förmåga. Genom anknytningsteorin har jag fått en del förklaringar varför människan relaterar till andra på ett mindre empatiskt sätt och hur en del människor har utvecklat en empatisk förmåga. Jag har studerat hur barndomen och vuxenlivet hänger ihop. Jag har genom litteratur och föreläsningar på min utbildning till SERterapeut försökt förstå hur empati grundläggs tidigt i livet när vi föds och hur man ur ett SER terapeutiskt perspektiv kan utveckla människan till ökad empati.
Uppsats om empati i vården av Helene Norrman SERht13

jun
12

Jag vill genom min uppsats visa på hur många av de bakomliggande orsakerna till människors dåliga mående som kan förändras om personen är modig nog att våga göra den, ofta för klienten, tyngsta och svåraste resan – Den inre resan. Resan där man möter sina sanningar och känslor, där acceptans är en nyckel till förändring. Som snart färdigutbildad SER-terapeut har jag haft förmånen att under snart 2,5 år hitta många av mina dolda livsmönster, iscensättningar och verkligen jobba mig i genom känslor och tankar kopplade till dem.

Jag känner att utan denna kunskap kring regression och iscensättningar hade jag fortfarande befunnit mig i ett känslomässigt koma där mina delpersonligheter fått härja fritt och där mina inre kartor fortfarande hade varit de navigationsmodeller mitt inre barn styrt efter. Därför är det med stor vördnad jag möter mina klienter för jag vet att om viljan till förändring finns så kommer de att genomresa en av de värsta känslomässiga stormarna i sitt liv någonsin.

Vad är regressionsterapi? Uppsats av Katta Hammelfelt Mikkelsen SER vt14