serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Intresseansökan för att bli träningsklient

Vill du bli träningsklient? Fyll i ansökan nedan och vilken ort du vill gå i. Orterna uppdateras hela tiden. Vi mailar vidare er intresseansökan och respektive terapeut ringer upp er.

Som träningsklient går du i en terapiprocess hos en av deltagarna på Akademin för SER terapi. Det innebär att man bör gå minst ca 10-20 ggr hos terapeuten och i början ej mer sällan än en gång i veckan eller var 14 dag. Du går för reducerat pris/300 kr för en terapi timme.

Ser terapeuten kombinerar alternativterapi med traditionell psykologi. De blivande SER terapeuterna kan ta emot träningsklienter som tidigast i fjärde terminen, vissa väljer att gå hela utbildningen innan de börjar med träningsklienter. Vi tar inte emot personer under 18 år och inte heller personer med allvarlig psykisk ohälsa.
Läs igenom vår hemsida så du ser hur vi arbetar.