serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Bli diplomerad par och relationsterapeut

Om utbildningen
Utbildningen utgår från ett psykodynamiskt synsätt.

När vi är i våra nära relationer kommer vi i kontakt med vårt sårbara inre. Det vi ofta möter i vår känsla handlar om rädslan att bli övergiven. Rädslan för att vara i denna sårbarhet gör att vi hittar sätt för att skydda oss. Dessa sätt stämmer inte alltid överens med vad som är bra för relationen. Genom att våga se sig själv och den andra parten i relationen samt arbeta med bland annat kommunikationen i relationen skapar vi en sund relation där alla får sina behov tillgodosedda.

Du går en termin och i utbildningen går vi igenom ämnen som relation, kärlek, otrohet, våld, övergrepp, skilsmässa, att bemöta människor i kris samt gränssättning. Ni får i utbildningen kunskap och verktyg för att möta dessa delar. Parallellt med träffarna (3 träffar på 3 dagar, sammanlagt 9 dagar på en termin) så läser ni litteratur.

Exempel på lektioner
Kommunikationen i relationen är grundläggande i de olika momenten i utbildningen.
Kommunikationen i relationen. När den brister mm.
Iscensättningar i olika relationer.
Kärlekens olika steg.
Svek och otrohet
Våldets mekanismer och konsekvenser.
Normaliseringsprocessen
Våld och förtryck i hederns namn
Sexualitet
Incest
Gränssättning
Bemöta människor i kris
Terapeutens roll i parterapi - samtalet
m.m.

Grundkrav:
Utbildningen är för dig som redan är terapeut eller behandlare. Du måste ha med dig "mötet med klienten", behandling - terapi, etiken mm
ex SER terapeut, Samtalsterapeut, Gestaltterapeut, KBT-terapeut, Socionom, Familjeterapeut mm

Bli Par o relationscoach : För dig som inte är terapeut ex behandlare, pedagog, coach mm. Även du kan gå utbildningen men blir inte terapeut utan coach.
Hör av dig om du har någon annan utbildning och du är intresserad av denna tilläggsutbildning. Vi tar ställning till om ni har den grundkunskap som krävs.

Pvt19 Start Par och relationsterapeut utbildning 30 september 2019
Alla dagar 9.00-16.00. (må-ons),
30 september – 2 oktober 4 – 6 november, 9 – 11 december

Pris: 16 000 kr inklusive moms
Anmälningsavgift 2000 kr, kvar att betala innan kursstart 14 000 kr.
Avbetalningsplan med skolan: Du betalar anmälningsavgift 2000 kr resterande delas upp på 5 månader med 2800 kr i månaden.

Utbildare
Cecilia Nilsson, diplomerad SER-terapeut, Par- och relationsterapeut, Trappan-terapeut och Kursledare
Cecilia har många års erfarenhet inom kvinnojouren och inom parterapi, enskild terapi, utbildning och föreläsning. Hon har flertal utbildningar inom samtal och relationer och fick Kommunalarbetarförbundets jämställdhetspris och stipendium, 2011

Ett tillägg för dig som redan är terapeut, coach, behandlare mm
2019-09-30

Bifogade filer