serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Distanskurs i Existentiell Psykologi

Två dagar med föreläsning, diskussion och egen upplevelse. Inga förkunskaper krävs, detta är en kurs för alla som är intresserade.
Vi utgår från Existensens psykologi och berör ämnen som livsmod/livskraft, döden, livets mening, livskriser, meningsfullhet, meningslöshet, ensamhet, gemenskap mm Vad är meningsfullt för mig? Hur ser jag på döden? Att ha en livskris – vad innebär det? Lever jag det liv jag vill? ……Många frågor som inte har färdiga svar.

Extra i kursen just nu, covid-19 och det som är aktuellt
Vad väcker allt det som händer nu i dig, i din omgivning, tankar om framtiden och eventuella konsekvenser av det som händer mm. Vi pratar om olika känslor (rädslor sorg skam ilska mm), om sårbarhet och maktlöshet. Vi binder ihop detta med existentiell psykologi.

Röster ur kursdagarna
"Så givande att vi fick gå in och se vårt eget liv utifrån ett existentiellt perspektiv, massa insikter och förståelse i hur våra kriser format oss"

"Tack för två djupdykande dagar. In i det djupa, in i dödens vitöga och ut i framtidens skapelse, som vi målade ut på våra ”livslinjer”. Det var en bra och nödvändig resa för att lättare kunna förstå och möta rädslorna inför det oundvikliga. Det känns som jag fick insikter och förståelse, samt ”tankeverktyg” för att kunna släppa och bli fri rädslor och blockeringar, här och nu. Tack för allt detta fantastiska du ger och har skapat Anki." 

"Att så mycket i livet behandlar existentiella frågor och viktiga aspekter av livet är otroligt, Någonting som alla människor behöver prata om och dyka djupare in i för att förstå sig själv och andra bättre"

Intyg att man gått kursen fås mot att man även läser två böcker som man redovisar.

Kursledare: SER-terapeut Anki Persson, utbildare och grundare av SER-utbildningen
Begränsat antal platser, gruppen fylls upp efterhand.
Datum: 31 oktober - 1 november 2020 Kl 9.00 – 15.00.

Anmälan görs per mail eller 042-213600, meddela namn, adress, tel, mail och skriv "existentiell kurs" och vilket datum du vill gå.

Extra just nu 500 kr avdrag för kursen (pris med avdrag 2500 kr)
Pris: 2900 kr inkl moms för privat personer, 2900 kr exl moms för företag
Anmälningsavgift 500 kr betalas vid anmälan, resten vid kurstillfället. Faktura måste betalas innan.

Distans på Zoom
2020-10-31