serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Fördjupningskurs för SER

31 oktober - 1 november 2020 kl 9.00 - 16.00
Vi fördjupar oss i skuggan, symbol och bildterapi
Kursens syfte - att möta sig själv och sina klienter med större insikt om egna och andras projektioner
Kursledare: Bild och Symbolterapeut Marion Falk
Krav: Haft Skuggan, symbol och bild med Marion eller Annika i SER-utbildningen.
Pris: 2900 kr (inkl moms) Kan delas upp.

Innehåll i kursen
Upplevelsebaserad undervisning varvat med teori
Carl Gustav Jungs idéer om skuggan
Skuggans olika aspekter - föreläsning
Skuggan i relationer och familjemönster.
Syskonskuggan, Familjeskuggan
Skuggan som universell Arketyp
Transformation av skam genom bildterapi
Aktiv visualisering
Målande och gestaltande
Arbete i grupp, par och individuellt
Möt dig själv och din inre tvilling och kritiker. Ta kontakt med de djupare delarna av dig själv, dina delpersonligheter.
Det okända blir synligt och kan bearbetas och reflekteras över.
Vi använder oss av symbolterapi och bildterapi.

Dunkärrsgatan 2 i Ramlösa
2020-10-31