serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Sommarkurs för SER-terapeuter

Tema - Den omedvetna kartan
I kursen kommer du att arbeta med det som är viktigast för dig just nu. Det som behöver bearbetas, förstås och transformeras.
Den kreativa processen, gestaltningen och reflektionen är den röda tråden i arbetet.

Vi kommer att använda olika material och tekniker för att göra den inre kartan mer synlig.
- Meditation
- Inre visualisering
- Yttre skapande i bild och gestaltning
- Samtal om bilderna och processen i grupp eller enskilt

Bilden som språk i en kreativ process
- Bilden har sitt eget språk, det ordlösa.
- Bilden är ett utryckande själv med sin egen suveränitet, sitt eget uttryck.
- Genom bilden kommunicerar bildskaparen med sig själv, bilden blir en spegelbild. Psyket söker sig till det okända för att föra fram det i ljuset.
- Bilden ger bildskaparen självläkning genom en kreativ process.

Datum:17-19 juni kl. 9.00-16.00
Pris:2560 kr exl moms
Anmälan och betalning hör av er till
Akademin för SER-terapi
042-213600
Välkomna!
Marion Falk

Dunkärrsgatan 2 i Ramlösa
2022-06-17