serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Start: STEG 1 (Regressionsutbildningen)

Första året till att bli Samtalsterapeut (SER terapeut)
Utbildningstiden är 1 år, man blir diplomerad regressionsterapeut och har nu gått steg 1 i att bli samtalsterapeut.
Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

Rh2020 Helggrupp - Regressionsterapi, Steg 1, Start 13 februari 2020
Utbildningen ligger på torsdag- söndag eller lördag-tisdag kl 9-16, 5 träffar
13-16 februari, 2-5 april, 28-31 maj, 3-6 september, 19-22 november,

mer info om utbildningen

Förkunskaper: För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya i detta tänkande och har inga grundkunskaper i psykologi/personlig utveckling till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är upplevelsebaserad. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.

I det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi och övar på terapeutrollen.

Ex på innehåll:
Teori:
Barndomens påverkan (psykologi),
Själsperspektiv på vem vi är och vad vi har med oss,
Iscensättning/återskapelse – psykets egna reparationssystem till helande.
Objektrelationsteorin
Anknytningsteorin.
Roller och mönster. Delpersonligheter och olika psykiska försvar.
Att förändra tankar och förlösa känslor.
Empati och förlåtelsen.
Sekretess. Etik. Dokumentation.
Det första samtalet - mötet. Uppföljning av regressionsterapin.
Starta upp som terapeut. Tips och råd.
Redovisning av kurslitteratur.
Egen arbete.

Erfarenhetsbaserad kunskap:
Egenterapi i grupp.
Praktiska övningar i regressionsterapi som klient, terapeut och bisittare i terapisituationer.
Djupavslappning, meditation, visualisering i terapi.

Första året finns det möjlighet att gå på vardag eller helg. Grupperna består av max 9 deltagare då det ska finnas stort utrymme till varje persons upplevelser.
Läs mer om att bli diplomerad Regressionsterapeut och Diplomerad Samtal(SER)terapeut

2020-02-13