serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Start: STEG 1 (Regressionsutbildningen)

Första året till att bli Samtalsterapeut (SER terapeut)
Utbildningstiden är 1 år, man blir diplomerad regressionsterapeut och har nu gått steg 1 i att bli samtalsterapeut.
Kost och logi ingår inte i utbildningskostnaden.

Utbildningens första år på tillfälligt besök i Enköping där du blir diplomerad Regressionsterapeut. Vill du sen fortsätta 1 ½ år till Samtalsterapeut så är du välkommen till Ramlösa.

Enköping
Rh2323 Helggrupp – Regressionsterapi, Steg 1, Start 23 februari 2023
Utbildningen ligger över helg kl 9-16, 5 träffar i Enköping
23 - 26 februari, 20 – 23 april, 1 – 4 juni, 31 augusti – 3 september, 2-5 november

mer info om utbildningen

Förkunskaper: För att komma med i utbildningen krävs det inga direkta förkunskaper utom ett genuint intresse för människor och att vilja utvecklas själv som människa. I utbildningen brukar det vara allt från deltagare som är helt nya i detta tänkande och har inga grundkunskaper i psykologi/personlig utveckling till dem som arbetat som terapeut i många år eller har en akademisk examen inom psykologi.

Utbildningen är upplevelsebaserad. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna.

I det första året läggs grunden i att möta klienten och att gå ned i sitt eget djup. Här är den egna utvecklingen mest i fokus (man är lika mycket klient som terapeut och ett utrymme ges att prata om sitt eget liv och sin egen inre utveckling) samtidigt som man lär sig det terapeutiska verktyget regressionsterapi och övar på terapeutrollen. Vi arbetar med våra känslominnen i en emotionell baserad terapiform

Första året finns det möjlighet att gå på vardag eller helg. Grupperna består av max 9 deltagare då det ska finnas stort utrymme till varje persons upplevelser.

Efter utbildningen kan man gå vidare 1 ½ år till att bli diplomerad Samtal (SER) terapeut. Läs mer här
Det är enbart VÅR Regressionsterapeut utbildning som ger behörighet att gå vidare till SER-terapeut.

Läs mer om att bli diplomerad Regressionsterapeut och Diplomerad Samtal(SER)terapeut

Långgatan 10 c i Enköping
2023-02-23

Bifogade filer