serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Start Steg 2 (Samtalsterapeut utbildningen)

S2122 – Samtalsterapi, Steg 2, Start 5 september 2021 kl. 9-16
Utbildningen är 3 dagar per tillfälle kl 9-16, 6 träffar
(2021) 5-7 september (sön-tis), 11-13 oktober (mån-ons), 21-23 november (sön-tis), (2022) 23-25 januari (sön-tis), 25 -27 mars (fre-sön), 13 – 15 maj (fre-sön)

I det andra året läggs fokus på samtalsterapin och sin terapeutroll. Under det året lär man sig processen i att ha en klient en längre tid i terapi. Det man lärt sig det första året i steg 1 knyts här samman. Integrering mellan eget upplevt och teorin är i fokus i hela utbildningen. Övningar sker i grupp och individuellt. I samtalet används till exempel visualisering, bildterapi, symbolterapi och drömmar.

Läs mer om utbildningen

Utbildningen är upplevelsebaserad. Delar av teorin vävs in i det praktiska arbetet. Litteratur läses hemma som komplement för att förstå det ni upplever på träffarna

Exempel på lektioner:
Samtalspedagogik/terapeutrollen
Samtalsprocessen
Psykologiska teorier och deras synsätt på människan . Den integrativa psykologin SER terapin bygger på.
Våra behov
Familjen och nätverket –att leva i ett system
Ditt inre barn
Delpersonligheter, våra överlevnadsmekanismer
Våra Känslor, sorg, aggressivitetens olika ansikten, skam, skuld, rädsla, glädje
Högkänslighet, introvert - extrovert, Offer – Förövare
Ansvar, viljan, vårt högre själv, positiv psykologi
Drömterapi, att genom sina drömmar få en djupare förståelse för sig själv och att hjälpa klienten till förståelse. Ullmans teorier /Grupprocess och den individuella förståelsen för sina egna drömmar /drömmarnas alkemi
Den djupare relationen som skapas mellan klient och terapeut. När terapeuten är verktyget. Gyllenstens integrativa psykologi
Symbolisering i teori och praktik. Arketyper, symboler, sagor . Ni tittar på varför vissa sagor och symboler berört er.
Bildterapi - När orden inte räcker till eller är ett hinder så blir bilden ett sätt att förmedla sig.
Skriftlig redovisning av kurslitteratur och hemuppgifter.
Praktiska övningar i (bild, drömmar, samtalet, lyssnandet, m.m.) som klient och terapeut eller i grupp.

Ingen diplomering (diplomering efter steg 3, läs vidare)

Förkunskaper: Steg 1 (Regressionsterapeut utbildningen)
2021-09-05