serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Start Steg 3 (EFB terapeut)

STEG 3 (EFB-utbildningen)

Förkunskaper: Steg 1 och 2.
Sista delen i utbildningen fokuseras på mindfulness och EFB metoden (en djupandningmetod). För att börja på Steg 3 måste man ha gått utbildningens steg 1 och 2.

Evt21 Start 7 februari 2021
Söndagar 9.00-16.00 o månd – Tisd 10-16
7- 9 februari, 21-23 mars, 16-18 maj.

Sista terminen
Den sista terminen fördjupas kunskapen som samtalsterapeut. Under detta halvår lär man sig om behoven, mindfulness och EFB-metoden. Praktisk övning blandat med reflektioner. Efter tredje delen blir man diplomerad samtalsterapeut och EFB-terapeut. Du har nu uppfyllt kraven till att bli diplomerad SER-terapeut.

Exempel på lektioner:
Psykiatri/Psykopatologi – ex: depression, missbruk, socialfobi, personlighetsstörningar
Vår skugga, vårt ego och våra psykiska försvar
Existentiell psykologi, upplevelse och teori
Mindfulness och Energi Flow Breathing

Du övar på
EFB i grupp,
EFB individuellt,
EFB i kombination med mindfulness.
Att använda intuitionen och närvaron i terapin

Diplomering: Samtalsterapeut, EFB terapeut och SER terapeut
Läs mer om utbildningen

Förkunskaper: Steg 1 och 2.
2021-02-07