serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Workshop för Regressions och SER-terapeuter

Workshop för Regressionsterapeuter och SER-terapeuter
Krav: gått steg 1 regressionsutbildningen

Pris: 2500 kr inkl moms. Anmälningsavgift 500 kr (inkluderat i priset)
Sista datum för anmälan: 1 januari 2023
Datum: torsdag och fredag 9-10 februari 2023. Kl. 9.00 – 16.00
Gruppledare: Anki Persson och Annelie Thelin

Till de som anmält sig, kommer reflektionsfrågor att skickas ut innan kursen. Redan där börjar processen att väckas till liv med känslor och tankar som kommer fångas upp dessa två dagar.

Innehåll: Två dagar med tid för att dela upplevelser/iscensättningar. Du kommer medvetandegöra, genomleva och skapa en transformation. Det blir inre resor, små föreläsningar och möjlighet till att rita/måla.
En röd tråd dessa dagar är iscensättningar med offerrollen och förövaren i oss. Fokus är din skam och rädsla. Vi avslutar med en helande upplevelse.

Hjärtligt välkommen på två spännande dagar.
Annelie och Anki

Krav: gått steg 1 regressionsutbildningen
2023-02-09