serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Kurs i Anknytningsteori

Två dagars kurs med föreläsning, diskussion och egen upplevelse.

Anknytningsteorin och Iscensättningsperspektivet
För dig som vill förstå dig själv, din egen bakgrund, förstå relationer och relationsproblem, dig som jobbar med barn eller är förälder.

Dag 1: Hur barndomens upplevelser formar dig som person.
Dag 2: Hur du som vuxen har olika reaktions och relationsmönster, hur du skapar ditt liv och dina relationer. Vad gör jag för att få till en förändring?
Vi utgår från Anknytningsteori, psykodynamisk psykologi och Iscensättningsperspektivet. Ni får förståelse i att hur vi blir bemötta som barn skapar olika anknytningsmönster och psykologiska strategier som vi har med oss upp i vuxen ålder. Tid för upplevelse och diskussion.

(om gruppen vill finns det möjlighet att göra en fortsättning (del 2) där man går djupare in i upplevelse, känslor och samtal kring egna anknytningsupplevelser och mönster, på en djupare personlig nivå med SER-terapi)
Intyg att man gått kursen fås mot att man även läser två böcker som man redovisar i efterhand.

Kursledare: SER-terapeut Anki Persson, utbildare och grundare av SER-utbildningen
Begränsat antal platser, gruppen fylls upp efterhand.
Datum: 16-17 november 2019 Kl 9.00 – 15.00.

Anmälan görs per mail eller 042-213600, meddela namn, adress, tel, mail och skriv "anknytnings kurs" och vilket datum du vill gå.

Pris: 2900 kr inkl moms för privat personer, exl moms för företag
Anmälningsavgift 500 kr betalas vid anmälan, resten vid kurstillfället. Faktura måste betalas innan.