serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Kurs i Existentiell psykologi

Två dagar med föreläsning, diskussion och egen upplevelse.

Din livsväg från tonåren fram till nuet är i fokus. Vi berör och binder samman ämnen som livsmod/livskraft, döden, livets mening, livskriser, meningsfullhet, meningslöshet, gemenskap ensamhet mm med ditt liv.

Vi utgår från Existensens psykologi och berör ämnen som livsmod/livskraft, döden, livets mening, livskriser, meningsfullhet, meningslöshet, ensamhet, gemenskap mm Vad är meningsfullt för mig? Hur ser jag på döden? Att ha en livskris – vad innebär det? Lever jag det liv jag vill? ……Många frågor som inte har färdiga svar. Vi upplever, vi diskuterar och delar med oss och varvar med föreläsning.

Röster ur kursdagarna
"Så givande att vi fick gå in och se vårt eget liv utifrån ett existentiellt perspektiv, massa insikter och förståelse i hur våra kriser format oss"

"Tack för två djupdykande dagar. In i det djupa, in i dödens vitöga och ut i framtidens skapelse, som vi målade ut på våra ”livslinjer”. Det var en bra och nödvändig resa för att lättare kunna förstå och möta rädslorna inför det oundvikliga. Det känns som jag fick insikter och förståelse, samt ”tankeverktyg” för att kunna släppa och bli fri rädslor och blockeringar, här och nu. Tack för allt detta fantastiska du ger och har skapat Anki."

"Att så mycket i livet behandlar existentiella frågor och viktiga aspekter av livet är otroligt, Någonting som alla människor behöver prata om och dyka djupare in i för att förstå sig själv och andra bättre

Intyg att man gått kursen fås mot att man även läser två böcker som man redovisar.

Kursledare: SER-terapeut Anki Persson, utbildare och grundare av SER-utbildningen
Begränsat antal platser, gruppen fylls upp efterhand.
Datum: 12-13 oktober 2019 Kl 9.00 – 15.00.

Anmälan görs per mail eller 042-213600, meddela namn, adress, tel, mail och skriv "existentiell kurs" och vilket datum du vill gå.

Pris: 2900 kr inkl moms för privat personer, exl moms för företag
Anmälningsavgift 500 kr betalas vid anmälan, resten vid kurstillfället. Faktura måste betalas innan.