serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Kurser

Kurser för dig som vill utvecklas som terapeut eller personligen.

Tystnadsplikt finns i alla grupper, kurser, terapi och utbildningar vi bedriver. Vi skapar en trygg och tillåtande miljö där varje person ska få finnas och utrycka sina innersta känslor och tankar.

Vi har olika kurser i personlig utveckling, att bli hel i sina relationer, stresshantering/mindfulness, förstå dina iscensättningar, symbolisering, drömmar och bildterapi. Vi lägger ut nya kursstarter i kalendern.

Kvällskurs

Meditation, EFB och att samtala om det som berör.
Vi träffas 6 kvällar där du kommer lära dig meditation,avslappning och få en djupare förståelse för dig själv. Läs mer här..

Tarotkurs utifrån ett psykologiskt perspektiv.

Helgen den 21-22 april 2018 Kl 9-15.
Du lär dig förstå tarotkort utifrån ett psykologiskt, transpersonellt och självutvecklande perspektiv,
Den grekiska mytologins gestalter symboliserar olika skeenden i livet. Berättelser gör att du lättare minns vad de olika korten står för.
Du lär dig stora, lilla Arkanan och olika läggningar, dvs hur du kan använda dem. Läs mer...

Relationskurs med SER-terapi.

En kurs där du lär dig se och förstå dina relationer
Vill du börja din väg mot förändring, att se dig själv i ett sammanhang?
Du lär dig förstå iscensättningar/ hur vi skapar i våra relationer på grund av vår erfarenhet vi har med oss från barndom och livet. När man ser iscensättningen, ens personliga mönster och får kontakt med känslorna det väcker, så har man lättare att hantera situationer och får förståelse för hur man ska agera i olika relationer. Vi fokuserar på våra relationer. Relationen kan vara till din chef, partner (eller avsaknad av partner), arbetskamrat, vänner och barn. Vi tittar på det som triggar dig, det som inte fungerar, hur du ska hantera det, varför du reagerar m.m
Läs mer här

Läs vidare om kurserna i länkarna till höger.