serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Röster om SER terapin och utbildningen

Röster från diplomerade SER terapeuter

"Jag har jobbat många år med att hjälpa människor i samtal, grupper, familjer i utveckling och relationer. Mitt eget intellekt och mina omedvetna rädslor och iscensättningar förde mig slutligen till kollaps, trots mycket terapi och handledning. I mitt sökande efter mitt sanna jag kändes SER terapi som en kraftfull väg till mitt eget inre, till mitt läkande, vilket också skedde.

I mitt arbete som SER terapeut får jag nu även uppleva hur andra människor kan släppa sina mönster de fastnat i, lösa upp sina blockeringar och känna kärlek och acceptans till sig själva. Jag kombinerar beröringsbehandlingen Taktilterapi med samtal eller EFB. Då använder jag kroppens fantastiska förmåga att slappna av och känna trygghet med hormonet Oxytocin till hjälp. Psykets försvar vilar och den läkande processen i samtalen går djupare på kortare tid.
I SER terapin ryms skrattet, gråten, ilskan och de mirakel som sker när vi vågar vara och känna. SER-Akademin har hjälpt mig, mitt inre och mina relationer och är nu en underbar terapiform att få arbeta i."
SER terapeut och taktilterapeut Åsa Nyvell på Öland


"I mitt arbete som samtalsterapeut på Kvinnojouren använder jag de verktyg som jag fick under min SER-utbildning dagligen. Jag har till och med gjort en mall som passar just våldsutsatta kvinnor och män med verktyg från SER-utbildningen som även mina kolleger kan använda till viss del. De verktyg som jag använder mest är de vägledda meditationerna samt visualiseringar och har även gjort egna som ska just passa för målgruppen.

För framförallt unga killar passar EFB-andning väldigt bra. Ett bra sätt att komma i kontakt med sina känslor utan att behöva prata om dem och när man är i kontakt med känslorna blir det ju enkelt sen att starta upp samtalet. Att vara SER-terapeut på mitt arbete är en väldigt bra tillgång just för att många av de jag möter behöver komma i kontakt med hela sin kropp och få känna hur det känns längst där inne. "
SER terapeut Cecilia Nilsson på Kvinnojouren i Höganäs.


"Ser terapi är en metod som jag väntat på. Visserligen så är kanske ingen terapi någon dålig metod men jag kände att jag behövde en terapiform där det gick att verkligen komma framåt. Där man förstod anledningen till att man mår dåligt och det verkligen går att göra något åt det. Med SER terapins alla verktyg så kände jag att jag äntligen hittat rätt, Samtalet är grunden i SER terapin men när det är svårt att hitta förklaringar och sätta ord kan man med hjälp av EFB, regressionsterapi, bildterapi, symbol och drömterapi mm…gå runt och ändå nå kärnan till problemet, det finns verktyg för alla och i alla skeden i processen.
Min starkaste upplevelse som ser terapeut hade jag med en kvinna som var utbränd och som hade svårt att hitta ord. Vi ställde oss upp och gick runt i rummet och till slut så kunde hon beskriva sina känslor genom sina rörelser. Efter en tid i terapi så kom orden tillbaka.

Jag brinner verkligen för att arbeta som SER terapeut. Här kan jag hjälpa mina klienter att arbeta sej fram och ta sej själva på allvar. När det blir naturligt att sätta gränser och känna respekt för sej själv, så infinner sej en frihetskänsla, och jag tror att det är det vi i botten längtar efter."
SER terapeut Annelie Blankenfjell i Göteborg


"Ledarskapsutbildningar kan se väldigt olika ut. För att kunna leda andra är det viktigt att först lära känna sig själv. På SER akademin får man både ökad självkännedom och en verktygslåda till att leda andra. Under de två och halvt år som jag utbildat mig på SER akademin har jag gråtit och skrattat, hållit om andra och varit hållen själv, känt min och andras smärta, försonats och accepterat det förflutna, känt glädje och energi, fyllts med mycket kärlek och medvetenhet. Jag har blivit mer trygg i mig själv och i mötet med andra människor. Det handlar om att jag lever i frid med mig själv och då även med andra.
I mina möten med medarbetare, kollegor, chefer och kunder speglas kvalitén av mitt möte med mig själv. Om jag älskar och känner mig själv med alla fel och brister, känner jag mig fri och då kan jag ta ansvar för mitt beteende.

Jag är tacksam till alla SER akademins utbildningsledare som vägledde och gav mig verktyg så att jag kan bidra till andra människors utveckling, "Pay it forward” som det sägs. Mitt ledarskapssätt har vidgats. Min passion och energi smittar av sig. Min positiva hållning sprids. Jag ser nu varje medarbetare som något mycket mer än bara en yttre intellektuell varelse, en individ med dess inre storhet och sårbarhet. Detta för att jag känner till min egen och kan visa den. Under min tid på SER akademin har jag lärt mig att det förekommer perioder av lidande och svårigheter hos alla och en var om naturliga medel i utvecklingsmöjligheten. Det skrämmer mig inte längre.

Varje morgon kopplar jag på mitt inre lugn och möter mina medarbetare där de befinner sig just då, på samma vis som ledarna på SER akademin gjorde för mig. Varje möte kännetecknas av närvaro och acceptans för att uppfylla den längtan vi alla har, att bli sedd och respekterad för den man är och för det man kan. Alla känslor är tillåtna, men viktigt att välja plats och tid. Det blir många samtal. Båda korta coachande och djupa utvecklande samtal. Ibland rekommenderar jag litteratur eller en metod som de kan prova på. Jag vet att varje individ jag möter har viljan att växa och utvecklas som medarbetare i vår organisation och ta ett större ansvar för sig själv.

Mitt mål som ledare efter SER utbildningen är att bidra till att varje medarbetare ska hitta sin egen unika potential till att skapa förutsättningar för att utveckla sin personlighet i relationer inom organisationen, att följa sina drömmar och uppfylla sitt syfte."
SER terapeut Sonja chef inom näringslivet


Sista dagen i utbildningen får alla berätta om deras upplevelse av utbildningen. Här är några citat från den dagen.

Röster från serterapeut avslutningen 2014-05-21.....Mina tankar om dessa 2 ½ år

”Mitt självvärde har växt. ”
”Att man inte blivit dömd utan helt accepterad som man är av lärarna.”
”Öppenheten i gruppen har skapat trygghet och man upptäcker hur lika vi är som människor.”
”Att vi har fått genomleva i ett långtidsperspektiv på 2 ½ år har gjort en så djup förändring.”
”Teorierna har implementerats under en lång tid”
”Att ha fått sätta ord på det osynliga.”
”Ingenting känns konstigt längre. Man har blivit sannare och tryggare.”
”Det inre och yttre samverkar som kompanjoner, blivit mer hel och integrerad.”
”Att man fått stanna i känslan och uppleva känslan.”


Utdrag ur några av de utvärderingar eleverna lämnar in.

"Aldrig hade jag kunna föreställa mig hur mycket jag skulle komma underfund med om mig själv samtidigt som jag fått en hel utbildning och ett helt nytt yrke!" Nina

"Första året, då vi läste regressionsterapi, var egentligen det året jag var minst intresserad av men som gav mig och mina kurskamrater otroligt mycket. De djupa insikterna vi fick om främst oss själva men också förståelsen för de andras livsresa kommer alltid att vara starka minnen för mig."
Linda

"Upplägget har varit jätte bra. Vissa saker har man saknat under utbildningen men sen kommer plötsligt den dagen.. då vi går igenom det man saknat innan och då ser man att det kom i precis rätt läge, det hade inte kunnat komma tidigare för då hade man inte förstått det. Förståelsen och genomlevandet man gör kommer i etapper och pusselbitarna faller på plats efterhand. Upplägget med upplevelse och teori har varit jätte bra. " Ann

"Jag kan se en stor skillnad på hur jag idag hanterar både mig själv och mina relationer mot för utbildningens start. Jag hade inte kunnat göra detta utan stöd. Skolan gav mig också en annan så viktigt del som jag kommer att bära med mig, att jag fick känna det som var min känsla och jag var ändå ok, jag blev sedd och hörd. Jag fick vara konstig utan att bli värderad och utan någons åsikter hur jag var. Regressionerna gav också mig starkare tillit till min symbolvärld, det första året hade stor betydelse för mig. Jag fick möta mig själv på ett djupare plan och mycket började falla på plats.
All litteratur har följt med i tiden som en klocka, varje bok har fallit på den perfekta tiden för mig, just när jag behövt det. Läsa, känna och uppleva (upplevelsebaserad) har funkat bra för mig. Det har gett mig tillgång till mer kännedom om mig själv." Paula

Jag tyckte första tiden var lite jobbigt, eftersom jag hade svårt med att möta mina känslor. Jag lärde mig jätte mycket genom allt vi gjorde och pratade om, men känsloupplevelsen som de andra hade upplevde jag aldrig. Det var inte förrän på symboliseringsdagarna jag bröt igenom och då helt plötsligt förstod jag hur hårt jag hållit mig tillbaka. Det genombrottet blev som ett mirakel för mig, nu skulle jag nästan vilja gå om första året :-). Lite skämt o lite allvar. Tack för utbildningen. Lisa

"Lärarna har varit fantastiska det märks att de är engagerade i sina ämnen. Bra att de arbetat så länge som terapeuter och har många konkreta exempel på både bra och mindre bra situationer man kan hamna i." Jenny

"Utbildningen har inte bara förändrat mig, det har förändrat min omgivning också. Nu när jag lärt mig sätta gränser och förstå mig själv på ett helt annat sätt än vad jag gjort tidigare så har det gett ringar på vattnet. Mina barn står upp för sig mer och tar för sig mer av livet än förut och min man är så glad att jag blivit mer självständig och tryggare i mig själv. Vänner, syskon och mina föräldrar har också märkt av förändringen i mig och många av dem har börjat förstå sina egna iscensättningar. Detta har skapat mycket nytta för många runt omkring mig. Så om man vill förändra sin omgivning är det all ide att börja med sig själv, och utbildningen ger dig verktygen att göra det." Annelie