serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Terapi

Behöver du någon som lyssnar på dig? Behöver du få förståelse för ditt liv och dina relationer? Behöver du förändra något? Behöver du få hjälp med att möta och hantera dina känslor? Behöver du ett empatiskt öra och ett förstående hjärta? Då är du välkommen hit till en integrativ psykologi och terapi.

Varför gå i terapi?

Om man inte går i terapi när man mår dåligt eller har problem i sitt liv med sina relationer*, så skapar man onödigt lidande. (*Relationer = arbetskamrater, vänner, partner, föräldrar eller barn.) I terapin både bearbetar du dina känslor och tankar och lär dig ett nytt sätt att se och förhålla dig till det som händer i ditt liv. En process som kan ta månader att förändra kan med hjälp av en terapeut förändras på betydligt kortare tid.

Hur arbetar vi?

Förståelse för vad som händer i ditt liv, genomlevandet av känslorna (ex. sorgebearbetning, ilska m.m.) och vad du kan göra för att förändra i ditt liv, det är en viktig del av terapin. Ibland använder vi andra verktyg än samtalet för att komma vidare, såsom visualisering, andning och bildterapi, utifrån klientens behov. Kontakt med kroppen, närvaro i nuet och i känslan är central i alla de terapiformer vi arbetar med. Terapeuten arbetar under sekretess.

                                                                                                                 ser-web_72.png

Varför mår människor psykiskt dåligt och har problem?

När ett problem uppstår eller vi går igenom en svår upplevelse tenderar vi att undvika de obehagliga känslorna som situationen medför. Vi förtränger det smärtsamma och skapar olika skydd/försvar mot smärtan och då kan olika spänningar uppstå i kroppen. Dessa blockerar energi-, blod-, och lymfflödet som i sin tur påverkar nervsystemet, hormonsystemet, immunförsvaret etc. Vi mår både fysiskt och psykiskt dåligt.

Dessa olika blockeringar börjar redan i barndomen och leder till att man ”lever” mer och mer i sin intellektuella värld och får sämre kontakt med sin kropp. Vi lär dig att möta dina tankar, känslor och kropp istället för att undvika.

Samtalsterapi

I samtalet lyssnar vi och hjälper dig att förstå varför saker händer och hur du ska möta upp det. Där kommer förståelsen för hur man skapar sitt liv och varför, vilket är en förutsättning för att kunna förändra det.

Man kan inte alltid lösa ångest och fobier enbart med samtal, utan måste ibland ta till andra verktyg. Kombinationen samtal, andning och regression/regressiv terapi gör att man får förståelse, möter grundorsaken och får bättre kontakt med kroppens behov och känslor. En bra kombination.

Regressionsterapi

Regressionsteknik är en metod där man arbetar med att möta eller se grundorsaken till varför man har olika reaktioner eller sjukdomar. Detta är en symboliseringsmetod som gör det lättare att se mönster i sina relationer och under djup avslappning har man mer kontakt med det undermedvetna, kroppen och känslorna. Läs mer...

EFB-metoden (andningsterapi)

EFB står för Energi Flow Breathing – Energiflödesandning. En mjuk men ändå kraftfull andningsmetod som vi kombinerar med samtal.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med: Relationsproblem (på arbetet, i familjen, med mera),ångest, fobier, utbrändhet, trötthet, stress, oro, depression, sömnlöshet, ilska, rädsla, sorg, maktlöshet, tomhet, att hitta sig själv, sitt självförtroende, sin styrka, sin glädje, med mera.

Vi har behandlingsansvars försäkring (behandlings skadeförsäkring) och följer sekretesslagen.

Läs mer om våra terapier i dokumentet nedan.
Akademin för SER terapis broschyr