serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

Utbildare

Här nedan presenterar vi de utbildare som är mest i utbildningen. Vi har gästföreläsare, vikarier, utbildare och andra kursledare som inte presenteras nedan.

SER terapeuter utbildar i första året (det är alltid en lärare hela det året då det är den inre processen som är i fokus,) Andra året är det olika lärare i avsnitten.

Anki Persson
Utbildare

Socialpedagog och Diplomerad EFB-terapeut och arbetar idag som SER terapeut och utbildare. Grundare av utbildningen. Rektor

Annelie Thelin
Utbildare

Diplomerad SER terapeut. Arbetar idag som utbildare och SER terapeut.

Bertil Gyllensten
Utbildare

Leg. psykolog, Leg. psykoterapeut, Gestalt terapeut, Mindfulness instruktör, Grundare av EFB-metoden och en av författarna till böckerna Lysa med eget ljus och Det terapeutiska mötet.

Cecilia Nilsson
Utbildare

Diplomerad Samtalsterapeut, SER-terapeut, diplomerad Par- och Relationsterapeut, Trappan-terapeut. Kursledare, föreläsare och utbildare inom familj, par och kvinnofrid på nationell nivå. Föreläser runt om i landet inför kommuner, landsting, unizon, länsstyrelsen, socialtjänsten och inför politiker. Används ibland som sakkunnig inom våld i nära relationer.
Cecilia har många års erfarenhet inom kvinnojouren och inom parterapi, enskild terapi, utbildning och föreläsning. Hon har flertal utbildningar inom samtal och relationer och fick Kommunalarbetarförbundets jämställdhetspris och stipendium, 2011. Sitter idag som ledamot i Unizons styrelse.

Marion Falk
Utbildare

Diplomerad bildterapeut, symbol och dröm, utbildad pedagog

Mia Arndt
Utbildare

Dipl. EFB terapeut och cert. Regressionsterapeut, Diplomerad SER terapeut. Arbetar idag som utbildare och SER terapeut.