serterapi.se

Terapi
Utbildningar
Föreläsningar
Kurser

En utbildning och terapi för själ och hjärta

Utbildningar som förändrar.

Vill du ha våra utbildnings broschyrer så maila oss här och skriv vilka utbildningar eller kurser du vill ha mailat eller skickat till dig

Vill du göra en förändring i ditt liv? Då har vi rätt utbildning för dig. Vill du hjälpa andra att hitta rätt i livet? Välkommen att bli…..

Bli diplomerad Regressionsterapeut 1 år

Regressionsterapin vi bedriver här kombinerar symbolisering, att möta och genomleva dina iscensättningar i nuet och minnen från det förflutna. I regressionen kan du uppleva dina barndomsminnen, fantasivärldar, dina iscensättningar, och det vi kallar symboliska liv (scenarion som symboliserar något du behöver se och genomleva som har med din nu-situation att göra.) Utbildningen har inga krav på förkunskaper, förutom att man har ett genuint intresse för människor och vilja att utvecklas själv som människa. Läs mer här…

Bli diplomerad Samtal(SER)terapeut 2 ½ år

I den Ser-terapeutiska processen arbetar vi integrativt, vilket innebär att vi kombinerar olika metoder och psykologiska teorier. Vi förenar alternativ terapi med vetenskaplig psykologi och terapi.

En SER-terapeut är en diplomerad samtalsterapeut som har mer än samtalet i sin verktygslåda.
Samtalsterapi
EFB-metoden
Regressionsterapi
SER-terapeuten använder sig av det inre bildspråket i terapin (man SER i terapin), visualisering i samtalet, bildterapi, drömmar, symbolisering och regressionsterapi. Som SER-terapeut använder du dig även av den kroppsorienterade terapiformen EFB i kombination med mindfulness.
Målet med terapin och utbildningen: Att se sitt liv i ett sammanhang där livsskeenden blir en del av ens växande till att hitta ”hem” i sig själv och i sina relationer. Läs mer här….

Bli diplomerad par och relationsterapeut

Lägg till en termin och bli par och relationsterapeut. Nu har vi även Steg 4 för dig som är SER terapeut eller Samtalsterapeut (gäller även dem som inte gått våra utbildningar).
Utbildningen ger dig som redan är utbildad samtalsterapeut kunskap och verktyg för att arbeta med par och relationer. I utbildningen går vi igenom ämnen som relation, kärlek, otrohet, våld, övergrepp, skilsmässa, att bemöta människor i kris samt gränssättning. Ni får i utbildningen kunskap och verktyg för att möta dessa delar. Läs mer här